ACCA

Anna Kułach FCCA p.o. Prezes Radpol SA

anna kułach

 

W dniu 7 lutego br. Rada Nadzorcza spólki Radpol SA powierzyła Annie Kułach FCCA pełnienie obowiązków Prezesa Spółki.

 

Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów Grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.

 

W firmie Radpol Anna Kułach pracuje od sierpnia 2016, dotychczas jako Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu. Od maja 2015 do marca 2016 r. pracowała w PKP Cargotabor, najpierw na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. Finansów, później jako Członek Zarządu, gdzie zajmowała się̨ zarządzaniem i nadzorem w obszarach finansów, zakupów oraz IT. Była również zaangażowana w procesy restrukturyzacyjne oraz budowanie i realizację strategii spółek PKP Cargotabor i GK PKP CARGO. W latach 2013–2015 była Starszym Konsultantem w firmie doradczej Interim Management Polska. W tym okresie była też Członkiem Rady Nadzorczej spółki Chochołowskie Termy. W latach 2011–2013 pracowała w firmie Wójcik Fashion jako Główny Kontroler i Dyrektor Finansowy, a w latach 2003–2011 w Ernst & Young w działach Corporate Finance oraz Audytu.

Anna Kułach FCCA jest członkiem ACCA od 2011, tytuł Fellow (FCCA) uzyskała w 2016. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej, a ponadto posiada tytuł biegłego rewidenta. 

Źródło: radpol.eu, rynekeletryczny.pl, linkedin.com

12-02-2017