ACCA

CFO - Chief Future Officer, czyli 5 wyzwań dla CFO w 2016

infografika_5_wyzwań_dla_CFO

 

Rola CFO ulega wyraźnej ewolucji - z managerów nadzorujących kwestie księgowe stają się liderami zmian w przedsiębiorstwach. W najbliższym czasie dyrektorzy finansowi będą musieli się zmierzyć z 5 wyzwaniami kluczowymi dla ich rosnącej roli w organizacji: wpływ na kształtowanie i realizację strategii biznesowej, konieczność rozwijania nowych kompetencji, umiejętność wykorzystania najnowszych technologii i narzędzi IT, zrozumienie zmienności i zarządzanie szeroko rozumianym ryzykiem oraz orientacja na przetwarzanie danych i budowę wartości z nich wynikających.

 

To najważniejsze wnioski płynące z badania ACCA pt. „Tomorrow’s Finance Enterprise”, które znalazły odbicie w tematach poruszonych w trakcie VIII. konferencji CFO European Summit zorganizowanej przez ACCA pod hasłem „Zostać liderem zmian”.

 

Współczesne tempo zmian technologicznych i społecznych powoduje błyskawiczne nasycanie się rynków, natychmiastowe kopiowanie operacyjnych przewag konkurencyjnych oraz konieczność poszukiwania rentowności pomimo kurczących się marż. Stąd rosnące z roku na rok znaczenie dyrektorów finansowych, którzy z uwagi na wgląd we wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa naturalnie pretendują do roli liderów.

 

Umiejętność optymalizacji kosztów to jednak za mało, by stać się skutecznym liderem zmian w nowoczesnych organizacjach. Aby umiejętnie inicjować i zarządzać całym procesem, trzeba mieć wizję tego, co czeka po jego drugiej stronie oraz rozumieć jego charakter.

 

Nowe trendy w zakresie ewolucji swojej roli w organizacji zaczynają dostrzegać również sami CFO. Z danych ACCA wynika, że 56% dyrektorów finansowych jako najważniejszy obszar ich działania na przyszłość, poza tradycyjnym nadzorem finansowym, uważa doradztwo strategiczne oraz czuwanie nad właściwą realizacją strategii przedsiębiorstw.

– Dyrektorzy finansowi muszą nauczyć się wychodzić poza swoją rolę stricte finansową i umieć zaangażować się na poziomie strategii przedsiębiorstwa. Nowe kompetencje wymagane od CFO to przede wszystkim umiejętność strategicznego planowania oraz działania, a także analizy danych, jednak nie tylko finansowych, ale również konsumenckich, rynkowych, makroekonomicznych, nawet tych, które z pozoru mogą mieć niewielki wpływ na organizację i jej otoczenie – mówi Przemysław Pohrybieniuk, dyrektor zarządzający ACCA w Polsce i Krajach Bałtyckich.

 

Stworzenie analitycznego zaplecza dla zarządu, które pomoże w podejmowaniu ważnych z punktu rozwoju firmy decyzji, to kolejny kluczowy obszar działania „nowych CFO”.

– Nowe technologie umożliwiające gromadzenie i analizę ogromnych ilości danych są powszechnie dostępne. Koszt ich wdrożenia przestał być barierą. Głównym ograniczeniem wykorzystywania ich w biznesie jest wyobraźnia managerów. Dlatego CFO, którzy coraz częściej odpowiadają za decyzję dotyczące wdrożeń informatycznych, muszą rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie. Dzięki temu będą w stanie wybierać rozwiązania umożliwiające optymalizację działań operacyjnych przedsiębiorstw, jak i tworzenie dodatkowej wartości dla klientów – mówi Piotr Pietrzak, CTO IBM Polska i Kraje Bałtyckie – jeden z prelegentów podczas CFO European Summit, prowadzący sesję tematyczną poświęconą rewolucji technologicznej.

– Polska jest w tym kontekście w bardzo ciekawym miejscu. Managerowie coraz chętniej sięgają po innowacje, zyskując dzięki temu dostęp do większej ilości danych, a tym samym dodatkową przewagę konkurencyjną. Duża część z nich wciąż jednak przejawia postawę wyczekującą – w obawie przed „nieznanym”, preferuje wdrażać sprawdzone rozwiązania. Niestety w ten sposób nie są w stanie skorzystać z potencjału, jaki daje bycie pionierem – komentuje Ivan Hernandez, współzałożyciel The Digital Loop–gość specjalny konferencji oraz moderator sesji o rewolucji technologicznej.

W tym względzie CFO odgrywa coraz bardziej istotną rolę. Z uwagi na powiązanie wszelkich aktywności przedsiębiorstw z budżetem, dyrektorzy finansowi są w stanie, na podstawie danych operacyjnych, tworzyć kompleksowe mapy działań organizacji i analizować ich rentowność. W efekcie mogą na bieżąco identyfikować procesy obniżające efektywność biznesową organizacji, eliminować je oraz wdrażać nowe, bardziej innowacyjne rozwiązania.

 

Zdaniem dyrektorów finansowych, rośnie również odpowiedzialność zespołów podległych CFO w zakresie opracowywania scenariuszy zmian otoczenia biznesowego oraz ich skutków dla przyszłości organizacji.

– Dyrektorzy finansowi stają się coraz bardziej aktywni w tym zakresie. Dzięki możliwości wszechstronnej analizy danych coraz częściej nie ograniczają się jedynie do zarządzania procesem zmiany, lecz pełnią rolę liderów, wyznaczających kierunki działań, stosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa – komentuje Monika Jakubczyk FCCA, Partner w Dziale Audytu Deloitte Polska, prowadząca podczas CFO European Summit sesję tematyczną pt. „Szanse i wyzwania dla dyrektorów finansowych w zarządzaniu wartością firmy. Jak się do nich przygotować?”.

W tym kontekście CFO przewidują również wzrost swojej roli w zakresie zarządzania ryzykiem. Nie chodzi jednak o tradycyjnie rozumiane zagrożenia związane np. z rentownością fuzji i akwizycji, ale o kompleksowe zarządzanie portfelem ryzyk, takich jak straty wizerunkowe w wyniku działania konkurencji lub błędów w komunikacji z klientami czy naruszenia cyberbezpieczeństwa. Mogą one generować równie poważne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa, jak nieudane inwestycje.

 

Dyrektorzy finansowi podkreślają również konieczność zmian w obszarze podstawowych kompetencji. Jednym z trendów wskazywanym przez CFO i ekspertów jako kluczowy w stałym podnoszeniu doskonałości operacyjnej jest poprawa produktywności. Okazuje się, że mimo dobrze wypracowanych procesów finansowych wewnątrz organizacji nawet drobne udoskonalenia oparte na szczegółowej analizie procedur i przeniesione na całą firmę prowadzą do trwałej poprawy efektywności i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

 

Badanie „Tomorrow’s Finance Enterprise” jest częścią nowego projektu badawczego „Future Today” prowadzonego przez ACCA i IMA (dostępnego pod adresem www.futuretoday.com), którego celem jest identyfikacja trendów w finansach i biznesie.

Konferencja CFO European Summit odbyła się 19 listopada 2015 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie. Złotym Partnerem CFO European Summit 2015 został Euler Hermes. Srebrnymi Partnerami były firmy Deloitte, IBM oraz 4Results. Brązowymi Partnerami zostali Millennium Bank i Randstad, a Partnerem Merytorycznym była firma Piasecka & Żylewicz. Więcej informacji pod adresem www.cfosummit.pl

31-12-2015