ACCA

Dyrektorzy finansowi spółek odegrają kluczową rolę w walce o przetrwanie na rynku przemysłu naftowego i gazowego

Podczas gdy ceny ropy powoli wychodzą z dramatycznego spadku, który nastąpił latem zeszłego roku i zmusił organizacje globalne do odroczenia wielomilionowych projektów, ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) szczegółowo określiła główne obszary, w których dyrektorzy finansowi firm działających w tym sektorze przemysłu mogą zmobilizować finanse w walce o bezpieczną przyszłość swoich spółek na coraz bardziej niestabilnym rynku.

 

W swojej wypowiedzi na temat raportu pt. "Oil and gas – priorities and challenges for the CFO enterprise" (Ropa i gaz - priorytety i wyzwania dla CFO), Jamie Lyon, autor i szef działu korporacyjnego ACCA stwierdził: "Wszyscy widzieliśmy, jaki wpływ miały wahania rynku na bazę kosztową i wydatki inwestycyjne w ciągu ostatniego roku. Obecnie najważniejsze pytanie brzmi: jak długo cena ropy utrzyma się na obecnym poziomie?"

Raport analizuje również, w jaki sposób wahania rynku wywierają presję na możliwości prognozowania i wspomagania decyzji oraz powodują bardziej skrupulatną rewizję wyników przedsiębiorstw działających w sektorze ze strony inwestorów. "Korporacyjne wyzwania sprawozdawcze stanowią również kluczowy test dla dyrektorów finansowych, szczególnie w odniesieniu do utraty wartości aktywów i aktywów osieroconych”, mówi Lyon.

 

Prognozowanie

Jednym z największych wyzwań stojących przed dyrektorami finansowymi sektora jest przewidywanie przyszłej działalności. Lyon dodaje: "Skuteczne prognozowanie i planowanie jest obecnie bardzo istotne. Przygotowanie się na potencjalne zagrożenia w przyszłości, a co najważniejsze, na przezwyciężenie ich, wymaga dokonywania stałego przeglądu, aby stworzone plany nie okazały się nieistotne, co może prędko nastąpić na szybko zmieniającym się i chwiejnym rynku, jakim jest sektor ropy i gazu. "

 

Wydatki

Raport podkreśla również wyzwania stojące przed dyrektorami finansowymi w zakresie bazy kosztowej. „Alokację zasobów należy traktować priorytetowo, w sposób bezwzględny. Gdzie naprawdę potrzebne jest finansowanie? Wszystkie wydatki będą analizowane, więc dyrektorzy finansowi muszą znaleźć równowagę pomiędzy cięciem kosztów a ochroną inwestycji niezbędnych dla przyszłej działalności. Osiągnięcie właściwej równowagi jest bardzo trudne".
Wyzwania związane z raportowaniem

Przy wpływie bieżących wyzwań cenowych na sektor, społeczność inwestorów pozostaje ostrożna i staje się coraz bardziej wymagająca. Dla przedsiębiorstw, które intensywnie inwestują w węgiel, kwestia „aktywów osieroconych” i potencjalnej utraty wartości również dominuje porządek obrad. Lyon komentuje: "Myślę, że możemy spodziewać się zmniejszenia wartości aktywów w bilansie finansowym, takie są w tej chwili realia rynku”.

 

Prognoza długoterminowa

Z perspektywy dyrektorów finansowych, raport wskazuje również na wymagania długoterminowe. "Oczywiście inwestowanie w odnawialne źródła energii jest zagadnieniem kluczowym. Paliwa kopalne są z natury zasobem ograniczonym oraz takim, który ze względu na globalne ocieplenie może znaleźć się poza zasięgiem. W związku z tym inwestycje w alternatywne źródła energii muszą coraz częściej znajdować się na liście priorytetów. "

Lyon dodaje, "Innym, równie ważnym zagadnieniem dla dyrektorów finansowych w dłuższej perspektywie jest ciągłe wzmacnianie talentów. Zapewnienie odpowiedniej równowagi pomiędzy umiejętnościami operacyjnymi i strategicznymi w zakresie finansów jest dużym wyzwaniem w całym sektorze, a jej utrzymanie w dłuższej perspektywie musi być kluczowym zagadnieniem. Pytanie brzmi, skąd pochodzić będzie następne pokolenie finansowych talentów w branży.

 

Podsumowanie

Podsumowując, Jamie Lyon mówi: "Dyrektorzy finansowi i ich podejście do przekształcenia przedsiębiorstw w taki sposób, aby mogły działać w przyszłości, to ważny element służący zapewnieniu stanu obecnego sektora ropy i gazu w burzliwych czasach i jego ciągłego przekształcania w cały czas zmieniającym się świecie. Wierzymy, że organizacja finansów będzie głównym elementem transformacji, jaka potrzebna jest sektorowi".

Pełny tekst raportu do pobrania poniżej.

01-07-2015