ACCA

Konferencja "Współczesne problemy bankowości i finansów - teoria i praktyka"

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej zaprasza na międzynarodową konferencję naukową "Współczesne problemy bankowości i finansów - teoria i praktyka".

 

Celem konferencji jest wieloaspektowa wymiana poglądów na temat współczesnych problemów bankowości i finansów. Reprezentanci środowiska akademickiego oraz osoby zajmujące się w praktyce przedmiotowymi zagadnieniami zostały zaproszone do zaprezentowania swojego dorobku naukowego oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami na forum międzynarodowym.

 

Organizatorem Konferencji jest Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej przy wiodącym udziale Katedry Finansów i Rachunkowości, a Radzie Programowej przewodniczy dr hab. Zbigniew Korzeb. Patronat honorowy nad konferencją objęli: ACCA, Ministerstwo Finansów, Politechnika Białostocka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

 

Konferencja odbędzie się w Białowieży w hotelu Best Western "Żubrówka" w dniach 16-18 czerwca 2014. Program konferencji oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.knfib2014.konferencja.org.

22-05-2014