ACCA

Łukasz Gniewosz ACCA Dyrektorem Finansowym Oki w Polsce, Ukrainie i na Węgrzech

Łukasz Gniewosz ACCA

Łukasz Gniewosz ACCA, zajmujący do tej pory w Oki stanowisko Głównego Księgowego na region Europy Środkowo-Wschodniej, awansował i został Dyrektorem Finansowym w spółkach Oki Systems Poland, Oki Systems Hungary i Oki Europe Limited Ukraine. Łukasz Gniewosz swoją pracę w Oki rozpoczął w 2007 r. od stanowiska Głównego Księgowego w Polsce, stopniowo awansując w strukturach firmy. Wcześniej pracował w finansach, w sektorze badań naukowych (Instytut Technologii Eksploatacji) oraz w branży nieruchomości (Unikat Development). 

Nowy Dyrektor Finansowy Oki jest członkiem ACCA od 2011. Ponadto jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2000 r. ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie, oraz w 2002 r. studia podyplomowe na kierunku finanse i rachunkowość.
 
Źródło: swiatdruku.eu

28-06-2016