ACCA

Mieszkańcy najbogatszych krajów nie ufają politykom w kwestii podatków

G20-public-trust-tax-facts header

 

Ponad dwie trzecie obywateli najbogatszych krajów świata nie ufa politykom w kwestii systemów podatkowych, wynika z pionierskiego badania przeprowadzonego przez czołowe globalne organizacje zrzeszające specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania – ACCA, IFAC i CA ANZ.

 

Najbardziej nieufni wobec polityków są mieszkańcy Włoch i Francji, zaś najmniejszą nieufność deklarują obywatele Chin.

 

Mieszkańcy państw należących do grupy G20 w przeważającej większości (73%) opowiadają się za międzynarodową współpracą w zakresie tworzenia spójnych i szczelnych systemów podatkowych. Obywatelom bardziej zależy na międzynarodowej kooperacji w takich kwestiach, jak podwójne opodatkowanie czy eliminacja przepisów pozwalających na unikanie podatków niż na zwiększaniu wpływów podatkowych, czy też stosowaniu zachęt fiskalnych dla inwestorów.

 

Większość obywateli państw wchodzących w skład Grupy G20 oczekuje od swoich rządów współpracy w zakresie tworzenia spójnego międzynarodowego system podatkowego, a nie rywalizacji. Jednak jak wynika z naszego badania, by oczekiwania mogły się ziścić konieczne jest odbudowanie zaufania do polityków. I w tym obszarze wiele jest do zrobienia”czytamy w raporcie „G20 Public Trust in Tax”, opublikowanym przez ACCA.

 

„Także w Polsce społeczeństwo postrzega system podatkowy z dużą dozą nieufności. Ma na to wpływ nie tylko historia kraju do roku 1989, lecz także niespójnie prowadzona polityka podatkowa ostatnich lat” – komentuje Jacek Pukaluk, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie, członek ACCA. „Trudno jest zmienić nastawienie do płacenia podatków jedynie poprzez kampanie w mediach (zachęcające do płacenia podatków poprzez odwoływanie się sfery finansów publicznych jak finansowanie szkół, służby zdrowia itp.). W odniesieniu do systemu podatku dochodowego można też postawić zarzut braku konsekwencji ze strony ustawodawcy, np. zbyt często i nieraz chaotycznie wprowadzane ulgi, które następnie są redukowane lub wręcz całkowicie likwidowane, nierzadko bez przekonującego uzasadnienia” – dodaje Jacek Pukaluk.

 

Badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 7.600 podatników z krajów należących do G20. Dobór próby zapewnia jej reprezentatywność dla poszczególnych państw członkowskich.

 

Pełna wersja raportu dostępna jest poniżej:

 

O ORGANIZATORACH BADANIA:

 

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Obecnie na całym świecie organizacja liczy 188 tys. członków oraz 480 tys. studentów w 178 krajach. ACCA ma 100 biur na całym świecie i współpracuje z grupą 7400 pracodawców.

 

IFAC (International Federation of Accountants) to światowa organizacja działająca na rzecz wzmacniania zawodu finansisty i budowy silnej gospodarki, zrzeszająca ponad 175 organizacji z ponad 130 krajów, które reprezentują łącznie prawie 3 mln finansistów pracujących w służbie cywilnej, przemyśle i handlu.

 

CA ANZ (Chartered Accountants Australia and New Zealand) jest organizacją zrzeszającą ponad 117 tys. specjalistów ds. finansów, rachunkowości i zarządzania na całym świecie, w szczególności w rejonie Australii, Oceanii i Azji Południowo-Wschodniej.

 

Dodatkowe informacje o ACCA oraz kontakt w zakładce Dla Mediów.

30-03-2017