ACCA

Mój sposób na egzamin - Piotr Gogolewski

Piotr Gogoglewski

Zapraszamy na rozmowę z Piotrem Gogolewskim, Category Finance Managerem w Coca-Cola HBC Polska, który w sesji czerwcowej 2015 najlepiej na świecie zdał egzamin P4.

 

Co sprawiło, że zdecydował się Pan na karierę w finansach?

Podczas studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zainteresowałem się analizą finansową i finansami przedsiębiorstw. Jako specjalizację wybrałem finanse przedsiębiorstw, a w międzyczasie rozpocząłem pracę jako analityk finansowy w małym oddziale międzynarodowej grupy Alshaya, gdzie zajmowałem się wieloma różnymi zadaniami, począwszy od realizacji procesu obiegu faktur i nadzorowania pracy zewnętrznych usług rachunkowości finansowej, poprzez prognozowanie przepływów środków pieniężnych, aż do tworzenia regularnych raportów wewnętrznych oraz dostarczania informacji pomocniczych dla decyzji doraźnych. Pomogło mi to zdecydować, który obszar najbardziej mnie interesuje: okazało się, że jest to controlling.

 

Czy poza dyplomem ACCA posiada Pan jeszcze inne kwalifikacje?

Mam tytuł magistra Finansów i Bankowości Korporacyjnej uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  

Co sprawiło, że spośród różnych dostępnych kwalifikacji zawodowych wybrał Pan kwalifikację ACCA?

Uznałem, że ACCA jest najbardziej wszechstronna spośród wszystkich dostępnych kwalifikacji zawodowych, ponieważ obejmuje zarówno zarządzanie, jak i rachunkowość finansową, zapewniając również silny wgląd w tematy dotyczące podatków, audytu, etyki i bardziej ogólnej analizy biznesowej. Co więcej, kiedy rozpoczynałem karierę zawodową kilku moich przełożonych było członkami lub studentami ACCA, co naturalnie również wpłynęło na mój wybór.

 

Czy podczas nauki musiał Pan pokonać jakieś utrudnienia?

Moje codzienne utrudnienia to dość wymagająca praca oraz bycie ojcem 3-letnich bliźniąt (dlatego zwykle przystępowałem tylko do jednego egzaminu w sesji, choć podczas sesji w czerwcu 2015 zrezygnowałem z tej zasady i przystąpiłem do egzaminów P3 i P5)

 

Co Pana zdaniem jest najtrudniejszym aspektem kwalifikacji ACCA?

Największym wyzwaniem są z pewnością trudne egzaminy, do których trzeba się naprawdę bardzo dobrze przygotować, aby zdobyć 50 punktów w ciągu zaledwie 3 godzin.

 

Jakie wsparcie otrzymał Pan w czasie nauki od organizatora szkolenia lub pracodawcy?

Bardzo wysoko cenię sobie próbne egzaminy organizowane przez organizatora szkolenia. Zawsze do nich przystępuję z zamiarem zaliczenia (zwykle są one organizowane miesiąc przed prawdziwym egzaminem). Próbne egzaminy dają motywację do przyswojenia materiału jak najwcześniej, aby później mieć czas na powtórzenie i przećwiczenie pytań. Dają one również możliwość poznania problemów związanych z zarządzaniem czasem, które są nieco inne dla każdego testu, oraz poprawy swojej efektywności w tym zakresie w trakcie egzaminu końcowego.

Jeśli chodzi o pracodawcę to współfinansuje on moją naukę, zapewnia mi elastyczne godziny pracy i dostarcza wiele możliwości zdobywania praktycznego doświadczenia, co jest przydatne później do analizy studiów przypadku podczas egzaminów.

 

Jakich rad udzieliłby Pan osobie, która rozpoczyna pracę jako stażysta w dziale finansów?

Po pierwsze, należy być chętnym do zmiany stanowisk w celu zdobywania doświadczenia w różnych dziedzinach rachunkowości i controllingu.

Po drugie, nie można bać się wyzwań, których inni się boją. To, co jest trudne, daje możliwość pokazania swoich umiejętności.

 

Z perspektywy kariery zawodowej, jak ważny jest dla Pana fakt, że kwalifikacja ACCA jest rozpoznawana na całym świecie i dlaczego?

Zawsze pracowałem w dużych międzynarodowych korporacjach. Fakt, że ACCA to kwalifikacja globalna oznacza, że moje kwalifikacje mogą być uznawane i doceniane na całym świecie. Uzyskanie członkostwa ACCA umożliwia oczywiście również zaistnienie na globalnym rynku pracy.

 

W jakim zakresie udało się Panu do tej pory zrealizować wymóg doświadczenia praktycznego i kiedy zamierza Pan uzyskać członkostwo ACCA?

Pracuję w controllingu od 2008 roku, więc wydaje mi się, że osiągnąłem już wymagane 36 miesięcy praktycznego doświadczenia. Jeśli chodzi o wymóg zdobycia odpowiednich kompetencji zawodowych, pracuję dla jednego z Akredytowanych Pracodawców ACCA, więc w tej kwestii mogę ubiegać się o zwolnienie.

 

Jak planował Pan zdobywać praktyczne doświadczenie? I czy napotkał Pan na przeszkody w kwestii zdobywania odpowiedniego doświadczenia zawodowego?

Przez ostatnie 5 lat pracowałem dla Akredytowanych Pracodawców ACCA (Danone, Coca Cola Hellenic), miałem więc mnóstwo okazji, aby zdobyć odpowiednie doświadczenie, biorąc udział w różnych projektach korporacyjnych i zajmując różne stanowiska.

 

Czy posiada Pan mentora w swoim miejscu pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób osoba ta pomogła Panu w przygotowaniach do egzaminu i zdobywaniu praktycznego doświadczenia?

Nie, nie mam mentora.

 

Jakich najważniejszych wskazówek może Pan udzielić jeśli chodzi o zdawanie egzaminu? (ogólnie oraz w odniesieniu do egzaminu, w którym tak dobrze Panu poszło).

Generalnie ważne jest, aby przyswoić cały materiał, a następnie przećwiczyć jak najwięcej pytań z poprzednich egzaminów (zapisując odpowiedzi, a nie tylko układając je w głowie). P5 w szczególności wymaga przećwiczenia pytań z poprzednich egzaminów. Polecam również przynajmniej przeczytać i spróbować zrozumieć wymagania dotyczące tych pytań, których nie zdążymy już opracować. Jest to ważne, ponieważ wymagania zawarte w tym egzaminie są dość złożone i czasem trudno jest je właściwie zrozumieć.

 

Jakiej wskazówki udzieliłby Pan studentom, którzy łączą przygotowania do ACCA z wymagającą pracą?

Należy rozpocząć naukę odpowiednio wcześnie. Ja sam jestem w takiej sytuacji, że oprócz wymagającej pracy mam również dzieci, które są dość absorbujące, dlatego zwykle zaczynam przygotowania na 2-3 miesiące przed egzaminem, wiedząc, że 1-1,5 godziny dziennie to maksymalny czas, jaki mogę przeznaczyć na naukę.

 

Co wpłynęło na Pana decyzję o wyborze konkretnego egzaminu?

Pracuję w Controllingu więc P5 to był mój naturalny wybór, gdyż przystępując do niego mam okazję wykorzystać swoje doświadczenie praktyczne w sali egzaminacyjnej, ale również uzyskać głębszą wiedzę na temat dziedziny, którą się zajmuję. P6 nie jest dostępny w Polsce, a po zdaniu F8 uważam moją wiedzę na temat audytu za wystarczającą, mam więc zamiar wybrać P4 jako egzamin końcowy.

 

Gdzie widzi Pan siebie za 10 lat?

Mam nadzieję, że będę zajmował wyższe stanowisko i będę w stanie wykorzystać zarówno wiedzę zdobytą podczas przygotowywania się do egzaminów ACCA, jak i poprzednie doświadczenie zawodowe.

 

Co chciałby Pan powiedzieć osobie, która rozważa karierę w rachunkowości?

Nie należy bać się ciężkiej pracy, ona zwykle procentuje!

27-09-2015