ACCA

Ogłoszenie listy Kandydatów do Rady Członków ACCA w Polsce

Zgodnie z opublikowanym 28 kwietnia 2015 harmonogramem wyborów do Rady Członków ACCA w Polsce prezentujemy sylwetki członków ACCA ubiegających się o jedno z dziesięciu miejsc w Radzie i uruchamiamy procedurę głosowania. 

 

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy aktywni członkowie organizacji (tj. tacy, którzy nie mają zaległości w opłatach ani deklaracjach CPD). Głosowanie trwa od 20 maja 2015 roku do 14 czerwca 2015 roku do 23:59 i przeprowadzane jest dwiema metodami:

 

   1. Online

Wszyscy uprawnieni członkowie otrzymają mail z zaproszeniem do głosowania oraz unikalnym kodem weryfikacyjnym, który należy podać na stronie z formularzem do głosowania wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem ACCA.

  

   2. Korespondencyjnie

Poniżej znajduje się plik do pobrania Karty do Głosowania, którą należy uzupełnić i przesłać do 14 czerwca 2015 r. (decyduje data wpłynięcia) jako skan na adres email wybory2015@accapolska.pl lub w oryginale na poniższy adres biura ACCA w Polsce:

ACCA Polska
PLAC UNII Puławska 2 (bud. A, piętro 8)
02-566 Warszawa

Z dopiskiem "Wybory 2015".  Karty do głosowania bez podpisu, z brakującymi danymi głosującego, (imię, nazwisko, nr członkowski) oraz te, na których głos oddany został na więcej niż 10 kandydatów będą uważane za nieważne.

  

Poniżej lista kandydatów oraz ich sylwetki w porządku alfabetycznym:

 1. Jarosław R. Bilbin
 2. Aleksandra Friedel
 3. Dariusz Gafka
 4. Weronika Jachniewicz
 5. Agnieszka Jurczak
 6. Tomasz Kłósek
 7. Łukasz Koska
 8. Dariusz Landsberg
 9. Grzegorz Mączyński
 10. Katarzyna Ostap-Tomann
 11. Tomasz Wiśniewski
 12. Justyna Beata Zakrzewska

  

Jarosław R. Bilbin

Jestem doświadczonym liderem finansów i zarządzania wydajnością, specjalizującym się w opracowywaniu i egzekucji strategii biznesowych, w transformacji, konsolidacji i rozwoju biznesów i funkcji wsparcia (w szczególności finansów), w budowie i rozwoju zwycięskich zespołów, w optymalizacji przepływu środków pieniężnych i kapitałów pracujących, w podnoszeniu efektywności wsparcia biznesu oraz w zarządzaniu ryzykiem i kontrolą wewnętrzną.

Posiadam piętnastoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach m.in. Deloitte, PwC, Danone, Mondelēz, Iron Mountain, Vion Food. Kierowałem finansami i administracją dokumentacji personalnej oraz reprezentowałem i współpracowałem z Zarządami spółek w sektorach m.in. FMCG i profesjonalnych usług biznesowych.

Jestem absolwentem wydziału Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Szczecińskim. Kwalifikacje ACCA uzyskałem w 2009 roku. Prywatnie lubię dobre kino, wciągającą książkę, grę w squasha, jazdę na nartach oraz nurkowanie i jogę.

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

Startuję w wyborach do Rady członków ACCA, gdyż chciałbym wprowadzić do szkoleń CPD warsztaty miękkich umiejętności oraz wzmocnić wspieranie partnerskich relacji wewnątrz organizacji celem wspierania członków rozwijających swoje kariery w finansach, rachunkowości i zarządzaniu.

ACCA oferuje nabycie najwyższej jakości kwalifikacji z zakresu finansów. Czas, aby móc je rozszerzyć o umiejętności przydające się w naszej codziennej pracy, a których nabycie może być trudne lub czasami niemożliwe. "Small talk" czy "elevator pitch" należy nie tylko się nauczyć, ale także bezustannie ćwiczyć.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wysokiego znaczenia networkingu. Chciałbym namówić ACCA do uruchomienia platformy lub kanału wewnętrznej wymiany informacji między naszymi członkami. Uzyskanie szybko informacji np.: o aktualnym koszcie kredytu lub nowego narzędzia lub rozwiązania podnoszącego efektywność biznesu może być bezcenne.

Jeżeli postanowicie mi zaufać to będzie przyjemność dla mnie wspierać Was i organizację.

  

Aleksandra Friedel
Dyrektor Departamentu Kontrolingu Finansowego
Link4 TU S.A.

Pełnię funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu Finansowego w Link4 TU S.A., gdzie odpowiadam za statutową i korporacyjną sprawozdawczość finansową oraz za środowisko kontroli finansowej. Do moich obowiązków należy także planowanie i monitorowanie płynności finansowej oraz pozycji kapitałowej Spółki.

Moją 14-letnią karierę zawodową rozpoczęłam w KPMG Theuhand Gesellschaft w Hanowerze, badając jednostkowe sprawozdania finansowe oraz specjalizując się w skonsolidowanej sprawozdawczości dużych grup kapitałowych takich jak Talanx oraz Hannover Re.

Brałam udział w licznych projektach wdrażania IFRS przez duże instytucje i grupy finansowe, zarówno na rynku niemieckim jak i brytyjskim, gdzie przez 4 miesiące byłam członkiem zespołu doradczego w zakresie IFRS w londyńskim biurze KPMG.

W 2005 dołączyłam do zespołu „Group Accounting and Consolidation” w Hannover Re, gdzie wzbogaciłam swoją wiedzę z zakresu konsolidacji oraz międzynarodowej sprawozdawczości.

W 2010 r. po ponad 10-letnim pobycie w Niemczech powróciłam do Polski i dołączyłam do finansowego zespołu Link4.

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość oraz członkiem ACCA od 2014 r

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie i jestem dumna, że udało mi się ją zdobyć.

Uważam, że warto propagować zdobywanie tej kwalifikacji wśród studentów polskich uczelni, ponieważ zakres tematyczny programu ACCA jest bardzo bogaty i zawiera praktyczną wiedzę, którą wykorzystuje się w życiu zawodowym.

Istotne też jest propagowanie samego członkostwa ACCA, które osobiście traktuję jako nagrodę za ciężką pracę włożoną w zdanie 14 egzaminów i zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Bycie członkiem ACCA otwiera wiele drzwi w karierze zawodowej, a także daje dużo satysfakcji dzięki uczestnictwu w spotkaniach tematycznych ACCA oraz spotkaniach networkingowych, które sobie bardzo cenie.

ACCA Polska jest organizacją, która nie tylko pomaga studentom w zdobyciu kwalifikacji, ale także aktywnie wspiera swoich członków, reprezentując ich w relacjach z takimi instytucjami jak KIBR. Chciałabym swoim doświadczeniem i zaangażowaniem wspierać organizację w jej roli lidera kształtującego wizerunek profesji i wyznaczającego najwyższy poziom jakości kwalifikacji z zakresu finansów.

 

Dariusz Gafka
CFO
Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce

Mam 15 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach w zakresie finansów, operacji, zarządzania ryzykiem w bankowości, leasingu i innych usługach (outsourcing księgowości i płac), dystrybucji samochodów i zarządzania flotą samochodową. Zdobyłem doświadczenie w międzynarodowych korporacjach (Citibank, Mitsubishi, Daimler, Homecredit, BNP Paribas Group) oraz na rynkach Polski, Ukrainy i Japonii. Poza innymi standardowymi obowiązkami CFO, wprowadzałem Activity Based Costing, Balanced Scorecard  i systemy klasy ERP używając metodologii PMI oraz systemy jakości ISO. Raportowałem w IFRS, US GAAP (w tym pierwsza implementacja oraz transformacja) oraz lokalnych standardach w Polsce, na Ukrainie i Szwajcarii i Japonii. Przeprowadziłem z sukcesem due diligence zakończone sprzedażą (akwizycja i wyjście) firmy o wartości kilkudziesięciu milionów EUR. Obecnie zarządzam finansami Sygma Banque w Polsce będącym częścią grupy BNP Paribas i biorę udział w w procesie fuzji 3 banków w Polsce.

Biegle posługuję się językiem angielskim i rosyjskim.

Uzyskałem stopień naukowy doktora w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1989), Banking Management (1998), ACCA Fellow (2007).

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

Moim priorytetem jest działanie na rzecz propagowania kwalifikacji ACCA w Polsce celem poprawy jakości służb finansowych w Polsce oraz uznania/rozpoznawania kwalifikacji ACCA przez Ministerstwo Finansów.

Chcę wykorzystać własne doświadczenie i kontakty biznesowe dla sprawnego i efektywnego przygotowania i wdrożenia strategii ACCA. Dodatkowo chcę działać na rzecz usprawnienia zbierania i przekazywania informacji nt. legislacji gospodarczej w Polsce pomiędzy organizacjami oraz instytucjami rządowymi.

 

Weronika Jachniewicz
Członek zarządu, Wspólnik
Finesia Consulting Sp.z o.o.

Jestem wspólnikiem i członkiem zarządu prywatnej firmy outsourcingowej Finesia Consulting Sp. z o. o., w której rozpoczęłam pracę na stanowisku młodszej księgowej, by po kilku latach zostać główną księgową. Poza nadzorem nad świadczeniem usług księgowych, zajmuje się również rozwojem biznesu i relacjami z klientami, którymi są zarówno niewielkie firmy, dopiero rozpoczynające działalność, jak i oddziały międzynarodowych korporacji. Poprzednio pracowałam jako kierownik projektów w firmie z branży mediów i odbyłam staż w departamencie prawnym jednego z ministerstw. Brałam udział w polsko-kanadyjskim programie wymiany studentów.

Jestem przekonana o konieczności ciągłego szkolenia się, i poza tytułem magistra uzyskanym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, mam również tytuł magistra na Wydziale Integracji Europejskiej tej uczelni. Ukończyłam również studia prawnicze na Akademii Ostrogskiej w Ukrainie. Specjalizację w dziedzinie finansów i rachunkowości pogłębiłam na studiach podyplomowych w Akademii Finansów.

W latach 2013-2015 byłam członkiem Rady ACCA, w której pracowałam nad strategią aktywizacji członków ACCA.

Poza polskim, posługuję się płynnie ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Jestem mężatką i matką trójki dzieci, wolne chwile lubię spędzać z rodziną.

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

Zamierzam kontynuować działania i inicjatywy podjęte w upływającej kadencji Rady Członków ACCA. Wykorzystując zdobyte wówczas doświadczenie, chciałabym jeszcze efektywniej wdrażać pomysły służące aktywizacji członków ACCA.

W szczególności chciałabym kontynuować projekt cyklu spotkań "ACCA Executive Meeting", który zainicjowałam i uczynić go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla członków.

Mając na względzie rozwój ACCA jako organizacji skupiającej specjalistów ds. finansów, rachunkowości i zarządzania, chciałabym w kolejnej kadencji skoncentrować się na takim kształtowaniu jej strategii działania, by uczestnictwo w ACCA, poza prestiżem, przynosiło jej członkom wymierne korzyści i przyczyniało się do polepszenia ich sytuacji na rynku pracy i szeroko rozumianym rynku usług księgowych w Polsce.

Jestem pewna, że ACCA posiada wciąż nie do końca wykorzystany potencjał rozwoju, który chciałabym uruchomić, wykorzystując doświadczenie zdobyte w ciągu upływającej kadencji.

 

Agnieszka Jurczak
Doradca Zarządu ds. Finansowych
Bioprofil Sp. z o.o.

Mam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów i kontrolingu. Jestem członkiem ACCA od 1998. Swoją przygodę z finansami rozpoczęłam w audycie w Ernst & Young, a kontakty z różnymi firmami audytorskimi odświeżam co roku przy badaniu sprawozdań finansowych.

Po kilku latach przeszłam do „biznesu”, gdzie sprawowałam różne funkcje menedżerskie (audyt wewnętrzny, finanse, kontroling). Pracowałam w spółkach z kapitałem zagranicznym (browary Żywiec, Kajima, FM Logistic) a także ostatnio związałam się z francuską branżą farmaceutyczną, jako doradca zarządu ds. finansowych na Europę Centralną.

Nie jest mi obce przygotowywanie sprawozdań finansowych, budżetów, negocjacje z bankami czy bliższe kontakty z urzędami skarbowymi. Byłam odpowiedzialna za tworzenie i wprowadzanie procedur wewnętrznych, dokumentację cen transferowych, implementację systemu kontrolingowego EURECA. Uczestniczyłam też w procesie akwizycji firmy farmaceutycznej.

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

Będąc członkiem Rady ACCA mogę dzielić się z innymi moją wiedzą i doświadczeniem. Pamiętam, jak wiele dla mnie znaczyło zdanie egzaminów ACCA, więc pragnę propagować ACCA zarówno wśród studentów, jak i pracodawców oraz współtworzyć strategię stowarzyszenia. Ważna jest dla mnie także uznawalność egzaminów przez KIBR oraz współpraca ACCA z Ministerstwem Finansów.

 

Tomasz Kłósek
CFO

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończyłem studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiadam szerokie doświadczenie w zarządzaniu procesami finansowymi, doradztwie w zakresie zarządzania oraz rozwoju nowego biznesu.

Karierę zawodową rozpocząłem w 1997 r. w Coopers & Lybrand (później PricewaterhouseCoopers), gdzie realizowałem liczne projekty z zakresu audytu, doradztwa prywatyzacyjnego oraz due dilligence dla znaczących polskich i międzynarodowych klientów.

W latach 2006-2010 pełniłem funkcję Kontrolera Biznesowego oraz Dyrektora Finansowego w Grupie SEB. Od roku 2011 związany z branżą nowych technologii i usług biznesowych.

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

W ramach prac Rady Członków ACCA chcę stworzyć grupę roboczą, której celem byłoby:

- badanie wpływu technologii mobilnych na procesy finansowe i zarządcze

- analiza zmian kompetencji osób pracujących w obszarze finansów spowodowanych rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

- badanie możliwości wykorzystania technologii mobilnych z usprawnianiu pracy w obszarze finansów

- analiza dostępnych rozwiązań mobilnych mających zastosowanie w obszarze finansów i zarządzania

- przeprowadzenie badań aktualnego wykorzystania technologii mobilnych w procesach finansowych w polskich przedsiębiorstwach

  

Łukasz Koska
Udziałowiec / Założyciel / Prokurent
Metro Express Sp. z o.o.

Jestem doświadczonym menedżerem finansowym z wieloletnią praktyką zdobytą w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach operujących w różnych branżach gospodarki. Zarządzałem finansami i współpracowałem z zarządami spółek przy rozwoju strategii, transakcjach kapitałowych i innych projektach w Polsce, USA i Wlk. Brytanii, m.in. w Merrill Lynch, KPMG, PKO BP, British-American Tobacco, Cadbury Wedel, Warbudzie, Sage, Sygnity, CEDC, Pure Jatomi Fitness. Ostatnio pracuję przy projektach w charakterze interim managera.

Posiadam 16-letnią praktykę w wielu obszarach finansów, m.in. controllingu, budżetowaniu, projektach inwestycyjnych i transakcjach M&A czy modelowaniu finansowym. Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studiowałem również w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz w USA, gdzie uzyskałem dyplom MBA przyznany przez Case Western Reserve University w Cleveland.

Jestem współautorem publikacji „Dobre Praktyki Komitetów Audytu” (2010) oraz „Komitet Audytu - pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków” (2011) ogłoszonych na GPW. Od 2003 r. jestem członkiem ACCA, obecnie jako Fellow Member. W 2013 r. zostałem wybrany do Rady Członków ACCA.

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

W 2013 r. zaufaliście mi Państwo abym w ramach Rady Członków wspierał działania ACCA w Polsce, za co serdecznie dziękuję.

Swoją aktywność, wraz z Tomkiem Wiśniewskim, skoncentrowałem na tzw. "employability”, czyli poprawie perspektyw członków ACCA w sytuacji poszukiwania przez nich pracy. W ramach naszych inicjatyw m.in. nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Interim Managerów, a także udało się zaprosić kilkoro ciekawych gości na spotkania CPD, które przybliżyły sytuację na rynku pracy dla osób z wieloletnim doświadczeniem, zasady najlepszego “sprzedania się” pracodawcom oraz dostępne na rynku opcje rozwoju zawodowego. Chciałbym kontynuować te działania, aby członkowie ACCA odczuli wymierną korzyść z przedstawionych im możliwości.

Pojawia się także perspektywa zmian legislacyjnych dotyczących „corporate governance”, co pozwalałoby zaktualizować wcześniejszą publikację promującą dobre praktyki działania Komitetów Audytu, której miałem przyjemność być współautorem. Byłoby to ponownie dobrą okazją dla podkreślenia roli, jaką ACCA odgrywa w kształtowaniu profesjonalnego rozwoju biznesu w Polsce.

Będę wdzięczny za Państwa dalsze zaufanie i głos.

 

Dariusz Landsberg
Dyrektor Finansowy
Trigon Dom Maklerski

Jestem dyrektorem finansowym i controllerem  z 10 letnim doświadczeniem zdobytym w departamentach finansów, księgowości i controllingu globalnych banków, takich jak Royal Bank of Scotland, ABN Amro Bank, Citibank Handlowy czy General Electric Money Bank.

Jako członek zarządu w spółkach celowych RBS Bank odpowiadałem m.in. za finanse największych w Polsce transakcji monetyzacji ropy naftowej o wartości 720 milionów USD realizowanych dla PKN ORLEN oraz zarządzałem wdrożeniem rachunkowości zabezpieczeń dla forwardów towarowych i swapów na stopę procentową oraz koordynowałem skuteczny zwrot VAT w kwocie 500 milionów PLN.

Jestem zaangażowanym managerem odpowiedzialnym za budowę kompetentnych zespołów i ekspozycję pracowników na wyzwania współczesnych finansów. Jednocześnie mam doświadczenie we wdrażaniu planowania, budżetowania, rachunku kosztów i inwestycji kapitałowych, jak również w projektach transformacji finansowej i reorganizacji.

Zdobyłem również doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku uczestnicząc w 9 miesięcznym projekcie realizowanym w londyńskim City w ABN Amro Bank.

Prywatnie jestem miłośnikiem egzotycznych podróży, gotowania i fotografii.

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

Aplikuję do Rady Członków ACCA ponieważ chcę część mojej pracy dedykować społeczności i będąc członkiem ACCA zdecydowałem, że aktywne uczestnictwo w Radzie jest doskonałym miejscem do realizacji tego celu.

Jako doświadczony manager odpowiedzialny za rekrutację i motywowanie kadr finansowych wiem, jak ważne jest wzmacnianie kompetencji zawodowych i właściwa promocja kwalifikacji we współczesnym konkurencyjnym otoczeniu na rynku pracy.

Moje duże doświadczenie we współpracy z agencjami rekrutacji i Executive search oraz znajomość branży finansowej jak również prywatne wspieranie projektów startu-up'ów portali biznesowych (marketing online, PR, social media) dają mi unikalne kompetencje, które chcę przełożyć na realny wzrost rozpoznawalności ACCA wśród firm, poszerzenie aktywnej współpracy z uczelniami wyższymi i aktywowanie pasywnych członków ACCA. Uważam, że można i należy robić więcej dla ACCA w Polsce.  

 

Grzegorz Mączyński
CFO
Alstom Konstal S.A.
Swoją edukację rozpocząłem w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University, gdzie kontynuując studia licencjackie oraz magisterskie i MBA akredytowane przez Oxford Brookes University zetknąłem się z osobami zarządzającymi spółkami międzynarodowych firm w Polsce. Czując niedosyt wiedzy finansowej oraz chęć wyróżnienia się na rynku pracy, zdobyłem kwalifikację ACCA.

Swoją karierę zawodową rozpocząłem w audycie, w takich firmach jak: WL Finanse Sp. z o.o., Ernst&Young (aktualnie: EY) dalej Saint Gobain-Sekurit (automotive), Celsa (hutnictwo) i aktualnie Alstom Konstal S.A. (grupa: Alstom Transport, kolejnictwo).

Chęć realizacji coraz trudniejszych projektów, podejmowania kolejnych wyzwań prowadziła mnie do zdobywania coraz szerszego doświadczenia i wiedzy w finansach, jak również zarządzania ludźmi oraz projektami w środowisku międzynarodowym. Dziś jako osoba zarządzająca wspieram swoich ludzi w rozwoju i aktywnie pomagam im w zdobywaniu wiedzy w oparciu o kwalifikację ACCA.

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

Jestem członkiem ACCA już od 5 lat i dostrzegam coraz więcej korzyści związanych z aktywnym uczestnictwem w tej organizacji. Moja firma, Alstom Konstal S.A. dołączyła do akredytowanych pracodawców. Ponadto rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, który na jednym ze swoich programów kształci finansistów w oparciu o sylabus ACCA. Wszystkie te projekty pozwalają mi czerpać korzyści jako członkowi i pracodawcy jednocześnie. Chciałbym dalej pogłębiać współpracę z ACCA, szczególnie mając na uwadze fakt, iż Polscy studenci i członkowie stanowiąc coraz większą i liczącą się grupę osób stowarzyszeniu. Powinniśmy coraz wyraźniej akcentować nasze członkostwo i mieć wpływ na podejmowane decyzje w organizacji ACCA.        

 

Katarzyna Ostap-Tomann
Członek Zarządu
Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Jestem członkiem ACCA od 2001 roku. Obecnie jestem Członkiem Zarządu Telewizji Polsat i Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansów w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. Z Grupą Polsat jestem związana od 2009 roku. Brałam udział w największych akwizycjach na rynku mediów i telekomunikacji w ostatnich latach, między innymi transakcjach nabycia Polkomtelu i Telewizji Polsat, a także w procesie pozyskania finansowania. Poprzednio w latach 2004-2009 zajmowałam stanowisko Kontrolera Finansowego Grupy TVN, uczestnicząc między innymi w debiucie giełdowym TVN-u, jak i akwizycji Onet i platformy n. W latach 1996-2004 zajmowałam różne stanowiska związane z finansami w Philip Morris w Polsce i centrali firmy Philip Morris International w Szwajcarii.

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Posiadam również tytuł MBA uzyskany na Oxford Brookes University. Obecnie kontynuuję studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych jest zarządzanie efektywnością w przedsiębiorstwach działających w branży mediów i rozrywki.

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

Chciałabym kontynuować działalność na rzecz ACCA w Polsce, aby móc swoim doświadczeniem wspierać aktualne działania ACCA, szczególnie jeśli chodzi o budowanie wiedzy o organizacji i możliwościach rozwoju jakie daje członkostwo. Mam 14 letnie doświadczenie jako członek ACCA i 2-letnie doświadczenie jako członek Rady ACCA. Uważam, że jestem w stanie pomóc w promocji organizacji w Polsce i zwiększeniu rozpoznawalności ACCA pośród osób, która działają w obszarze finansów i chcą rozwijać swoją karierę i poszerzać swoją wiedzę.

 

Tomasz Wiśniewski
Partner
KPMG

Jestem członkiem ACCA od 1998.

Od 2003 roku jestem członkiem Canadian Institute of Chartered Business Valuators (CICBV).

W KPMG kieruję zespołem zajmującym się wycenami przedsiębiorstw w Polsce i w regionie Europy Środkowej.

Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym w zakresie wycen przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych oraz analiz due dilligence. Jestem autorem lub współautorem licznych publikacji oraz prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce wycen przedsiębiorstw oraz ładu korporacyjnego.

Współpracuję z Instytutem Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej i w ramach Studiów Podyplomowych Metody Wyceny Spółki Kapitałowej prowadzę wykłady poświęcone praktycznym aspektom wycen przedsiębiorstw.

Jako przedstawiciel Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uczestniczyłem w pracach prowadzonych z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych nad standardami „Ogólne zasady wycen przedsiębiorstw” oraz „Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych”.

Ukończyłem Politechnikę Warszawską oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany przy współpracy London Business School, HEC i NHH)

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

W roku 2013 zostałem wybrany do Rady Członków ACCA. W ramach Rady kieruję pracami zespołu zajmującego się „ Members Employability”.

W toku prac odbyliśmy wiele spotkań z przedstawicielami wielu firm zajmujących się takimi obszarami jak Executive search, outplacement, interim management czy assesment systems, aby lepiej poznać dostępne na rynku sposoby wsparcia dla członków ACCA w zdefiniowaniu ich karier zawodowych czy poszukiwania pracy.

Wspólnie z kierownictwem ACCA zorganizowaliśmy szereg spotkań CPD dla członków ACCA, kolejne spotkania zaplanowane są w najbliższym czasie. Jestem także zaangażowany we współpracę pomiędzy ACCA a Polskim Instytutem Dyrektorów w kontekście promowania ładu korporacyjnego.

Jestem przekonany, że Rada Członków, złożona z członków ACCA z wieloletnią praktyką zawodową stanowi wartościowe wsparcie dla kierownictwa ACCA w Polsce w kierowaniu tą szybko rozwijającą się organizacją. Liczę, że dzięki głosom członków ACCA będę mógł służyć kierownictwu ACCA w Polsce głosem doradczym w tak istotnych kwestiach jak rozwój strategiczny, wzmacnianie wizerunku i dalsze budowanie reputacji organizacji, a także w bieżących kwestiach technicznych.

 

Justyna Beata Zakrzewska
Prezes Zarządu
Account Sp. z o.o.

Jestem członkiem ACCA i biegłym rewidentem.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych, wycen i innych usług doradczych. Specjalizuję się w MSSF i MSRF.

Cele zawodowe realizuję jako partner firmy audytorsko – konsultingowej Account Sp. z o.o. zajmującej się audytem, outsourcingiem księgowości, świadczeniem usług doradczych zarówno dla dużych, jak i mniejszych jednostek gospodarczych. Wcześniej związana byłam z EY.

Jestem współtłumaczem i współwydawcą publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania MSRF w badaniu małych i średnich jednostek IFAC”, „Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich”, „Przewodnik zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich”. Jestem wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru oraz ekspertem z zakresu Krajowych i Międzynarodowych Standardów Badania w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, jak i członkiem Task Force przy ACCA.

Dlaczego kandyduję do Rady Członków ACCA?

Od 2013 roku jestem Wice-Przewodniczącą Rady członków ACCA w Polsce. Członkowie Rady podczas ostatniej kadencji koncentrowali się przede wszystkim na budowaniu rynku pracy dla członków ACCA, współpracy z uczelniami wyższymi oraz wzroście rozpoznawalności kwalifikacji ACCA.

Moim celem w następnej kadencji będzie kontynuacja realizacji inicjatyw podjętych przez Radę podczas ostatniej kadencji, jak również budowa i umacnianie prestiżu kwalifikacji ACCA w świecie biznesu. Szerokie doświadczenie zawodowe i wynikająca z niego znajomość potrzeb rynku sprawiają, że mam wiele nowych pomysłów na projekty, które mogą być realizowane z pożytkiem dla członków ACCA.

Liczę na Państwa głosy!

20-05-2015