ACCA

PZU ze statusem Akredytowanego Pracodawcy ACCA

PZU po raz kolejny został wyróżniony przez ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) prestiżowym statusem Akredytowanego Pracodawcy. Tym samym znalazł się w gronie pracodawców utrzymujących wysoki standard programów rozwoju i doskonalenia pracowników w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania.

Status Akredytowanego Pracodawcy został przyznany PZU w wyniku opartego na globalnych standardach audytu procesów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dla członków ACCA zatrudnionych w PZU stanowi gwarancję możliwości rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości. Członkowie ACCA jedynie składają deklarację zatrudnienia przez Akredytowanego Pracodawcę i są zwolnieni z corocznego wypełniania wymaganych limitów godzin w ramach kształcenia ustawicznego (Continous Professional Development). Ponadto status Akredytowanego Pracodawcy stanowi magnes przyciągający najbardziej wartościowych kandydatów do pracy, który już posiadają kwalifikację ACCA lub są na drodze do jej zdobycia.

Nasze starania służące zapewnieniu naszym pracownikom najlepszych możliwości doskonalenia zawodowego po raz kolejny zostały docenione – powiedziała Olga Zarachowicz, Dyrektor Zarządzający ds. HR w Grupie PZU. Status Akredytowanego Pracodawcy ACCA potwierdza celowość naszych działań, które w efekcie przekładają się na jakość świadczonych przez nas usług. W firmie ubezpieczeniowej wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości stanowią podstawę jej efektywnego i sprawnego funkcjonowania. Dlatego bardzo zależy nam na rozwoju ich kompetencji – dodała Olga Zarachowicz.

ACCA jest największą, najbardziej prestiżową i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zawodową dla specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, zrzeszającą ponad 162 tysiące członków ze 173 krajów świata. Program akredytacji pracodawców przez ACCA jest dowodem uznania dla wysokich standardów prowadzenia przez nich programów rozwoju i doskonalenia pracowników w zakresie rachunkowości i finansów.

Czujemy się wyróżnieni, że akredytację ACCA uzyskało przedsiębiorstwo o tak dużej renomie i nieporównywalnej do innych firm skali działania, jaką jest PZU. To dla nas ważny dowód, że wysoki, globalny standard, idący za marką ACCA, jest doceniany również przez rodzime firmy, których aspiracje wykraczają poza granice Polski. Nie bez znaczenia jest dla nas również fakt, że PZU wyznacza standardy w zakresie budowania marki pracodawcy wśród kandydatów, tym bardziej cieszymy się, że możemy być częścią tego procesu – powiedziała Magdalena Hernandez, Dyrektor Zarządzająca ACCA Polska.

Akredytacja PZU

Akredytacja PZU

17-04-2014