ACCA

Rafał Jakóbiak powołany na kolejną kadencję zarządu

Rafał Jakóbiak, Członek Zarządu KB DOM i członek ACCA od 2010, został powołany przez Radę Nadzorczą na kolejną kadencję Zarządu.

Rafał Jakóbiak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w obszarze finansów. Od maja 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu spółki Korporacja Budowlana Dom SA oraz zasiada w zarządach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KB DOM. Od 2007 r. związany z Grupą Kapitałową Polnord SA, gdzie m.in. uczestniczył w realizacji mieszkaniowych i komercyjnych projektów deweloperskich. W latach 2001-2007 pracował w Prokom Software SA uczestnicząc, w ramach Zespołu ds. Planowania Inwestycyjnego, w pracach przy projektach kapitałowych i finansowych realizowanych przez Grupę Prokom. W latach 2004-2008 Członek Rad Nadzorczych spółek zależnych z Grupy Prokom Software SA.

Źródło: kbdom.pl

22-05-2015