ACCA

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk sektora Retail w ramach nowej inicjatywy członków ACCA w Polsce

W ramach jednego z priorytetów Rady Członków ACCA w Polsce – „Aktywizacja społeczności ACCA w Polsce” – w dniu 25 lutego 2016 r. w warszawskiej siedzibie ACCA odbyło się pierwsze z cyklu planowanych spotkań branżowych poświęcone sieciom detalicznym.

  

Celem inicjatywy jest umożliwienie członkom ACCA oraz zaproszonym przedstawicielom wybranych sektorów wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i rozwiązań. Spotkanie dedykowane sektorowi „Retail” zaowocowało omówieniem możliwych sposobów reagowania na planowane zmiany w systemie podatkowym oraz w regulowanych stawkach płacowych. Poruszono również tematy związane z aktualnych szansami i zagrożeniami na rynku polskim oraz strategiami oraz metodami zarządzania relacjami z dostawcami. Największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyła się wymiana doświadczeń dotyczących rozwiązań systemowych w zarządzaniu majątkiem obrotowym. Każdy z pięciu uczestników wyszedł ze spotkania z przynajmniej jednym pomysłem, który zamierza przedłożyć do rozważenia we własnej organizacji. Następne spotkanie branżowe dla sieci detalicznych jest planowane w połowie maja.

 

Równolegle trwają prace nad uruchomieniem pozostałej serii spotkań branżowych dla sektorów, na które zgłosili zapotrzebowanie członkowie ACCA. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Damianem Dębowczykiem (Damian.Debowczyk@accaglobal.com).

04-03-2016