ACCA

Zmiany w kwalifikacji ACCA w 2018 roku.

1-acca-graf-1200x900-zmiany-w-kwalifikacji-lut-2018

1. Na poziomie Fundamentals: w czerwcu 2018 egzaminy F5 (PM), F7 (FR), F8 (AA), F9 (FM) staną się egzaminami Session CBEs, czyli zdawanymi wyłącznie w formie komputerowej, w ramach sesji ACCA.

  • Od sesji w czerwcu 2018 r. egzaminy Session CBEs będą dostępne w centrach egzaminacyjnych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu. 
  • Na egzaminy Session CBEs zapisujesz się w standardowy sposób, tzn. przez swoje  studenckie konto myACCA.
  • Egzamin F6 Taxation (TX)  w wariancie polskim pozostanie egzaminem w formie papierowej, dostępnym w sesjach: czerwiec i grudzień.
  • Marcowa sesja egzaminacyjna jest ostatnią, w której egzaminy F5, F7, F8, F9 będą dostępne  w formie papierowej.

 

2. Na poziomie Professional: we wrześniu 2018 nowy egzamin Strategic Business Leader (SBL) zastąpi dwa obecne egzaminy P1 i P3 - zapisy na niego już są możliwe przez profil studencki myACCA

 

 

Poziom ten będzie obejmował 6 egzaminów, spośród których każdy student będzie miał obowiązek zdać 4:

  • 2 egzaminy Essentials (obowiązkowe): Strategic Business Leader (SBL) oraz Strategic Business Reporting (SBR),
  • 2 wybrane egzaminy spośród 4 Options (opcjonalnych): Advanced Financial Management (AFM), Advanced Performance Management (APM), Advanced Taxation (ATX), Advanced Audit and Assurance (AAA).

 

 Sprawdź w informatorze ACCA, w jaki sposób zmiany w egzaminach ACCA wprowadzone w 2018 r. wpłyną na Twoją sytuację. 

 

3. W nazewnictwie egzaminów ACCA

  • Od sesji wrześniowej 2018 obecnie stosowane kody alfanumeryczne (np. F5, P7) zostaną zastąpione kodami literowymi - i tak dla egzaminu Advanced Audit and Assurance oznaczeniem nie będzie już P7 tylko AAA.
  • Nazwa poziomu Knowledge Level zostanie zastąpiona nazwą Applied Knowledge, a Skills Level nazwą Applied Skills.
  • Obecne określenie Professional Level zostanie zastąpione nazwą Strategic Professional.

 

Zobacz pełne zestawienie nazw przygotowane dla Ciebie w poręcznym dokumencie.

 

Jeśli masz pytania związane ze zmianami w kwalifikacji ACCA skontaktuj się z nami e-mailowo: student@accapolska.pl 

06-02-2018