ACCA

Dyplomy i certyfikaty

Dyplomy ACCA

Program ACCA stwarza uczestnikom unikalną możliwość zdobycia w trakcie kwalifikacji dwóch dyplomów. Ukończenie modułu Knowledge (3 pierwsze egzaminy F1-F3) daje dyplom ACCA Diploma in Accounting and Business. Natomiast zdanie całego poziomu Fundamentals (9 egzaminów F1-F9), ACCA nagradza poprzez wydanie Advanced Diploma in Accounting and Business. 

Licencjat i MBA na Oxford Brookes University 
Dzięki współpracy ACCA i Oxford Brookes University można uzyskać tytuł licencjata tego prestiżowego uniwersytetu. Warunkiem jest ukończenie poziomu Fundamentals (F1-F9) oraz napisanie pracy zaliczeniowej. Więcej informacji na stronie http://www.accaglobal.com/gb/en/student/acca-qual-student-journey/bsc-degree.html. Po ukończeniu pełnej kwalifikacji można ubiegać się o tytuł MBA tej samej uczelni.