ACCA

F1 - Accountant in Business

Cel

Zrozumienie specyfiki otoczenia biznesowego oraz jego wpływu na funkcjonowanie organizacji i pracę finansistów, zrozumienie roli finansistów i innych kluczowych funkcji w zapewnieniu wydajności organizacji i poszanowania zasad etyki, nabycie wiedzy z zakresu podstawowych zasad skutecznego zarządzania.