ACCA

F2 - Management Accounting

Cel

Nabycie praktycznej umiejętności sporządzania i interpretowania podstawowych informacji kosztowych i ilościowych, wykorzystywanych przez kadrę zarządzającą w procesie planowania i podejmowania decyzji.