ACCA

F5 - Performance Management

CEL

Nabycie wiedzy i umiejętności stosowania zasad rachunkowości zarządczej w celu przetwarzania informacji jakościowych i ilościowych na potrzeby planowania, podejmowania decyzji, oceny wyników i kontroli.