ACCA

F6 - Taxation

CEL

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów podatkowych dotyczących osób fizycznych, pojedynczych firm i grup firm.