ACCA

F8 - Audit and Assurance

CEL

Nabycie wiedzy i umiejętności przeprowadzania usług typu „assurance” oraz posługiwania się ich wynikami z uwzględnieniem ram regulacyjnych obowiązujących audytorów i biegłych rewidentów.