ACCA

P1 - Governance, Risk and Ethics

CEL

Stosowanie wiedzy i umiejętności oraz zawodowego osądu przy wykonywaniu obowiązków finansisty związanych ze sprawowaniem zarządu, kontrolą wewnętrzną, zapewnieniem zgodności z przepisami oraz zarządzaniem ryzykiem w organizacji, przy zachowaniu zasad etyki.

Po dopuszczeniu do egzaminu student może przystąpić do zaliczenia modułu z etyki zawodowej (Professional Ethics). Zalecamy zaliczenie modułu z etyki równolegle z egzaminem na poziomie P1 - Governance, Risk and Ethics lub przed nim.