ACCA

P2 - Corporate Reporting

CEL

Posługiwanie się wiedzą, umiejętnościami oraz zawodowym osądem w celu stosowania zasad i praktyk dotyczących sprawozdawczości finansowej oraz oceny ich zastosowania w różnorodnych sytuacjach i kontekstach biznesowych.