ACCA

P7 - Advanced Audit and Assurance

CEL

Zastosowanie wiedzy, umiejętności i zawodowego osądu w celu analizy, oceny, formułowania wniosków i sporządzania sprawozdań na temat usług poświadczających oraz innych zagadnień związanych audytem, z uwzględnieniem dobrych praktyk i najnowszych rozwiązań.

Egzamin P7 stanowi jeden z egzaminów typu Options. Aby uzyskać kwalifikację ACCA i zostać członkiem organizacji, niezbędne jest zdanie dwóch egzaminów typu Options.