ACCA

Analityk w zespole Derivatives & FX Support

Wstęp

Franklin Templeton Investments (FTI)  - jest globalną instytucją finansową, a zarazem liderem w zarządzaniu aktywami, działającą na rynku jako Franklin Templeton Investments. Główna siedziba zlokalizowana jest w San Mateo (Kalifornia, USA), a oddziały i spółki zależne znajdują się w ponad 30 krajach na wszystkich kontynentach, świadcząc usługi i oferując rozwiązania inwestycyjne naszym klientom w ponad 150 państwach na całym świecie.

Pierwsze biuro w Polsce zostało założone dziewiętnaście lat temu w Warszawie. Pierwsze biuro w Poznaniu zostało założone w 2007 roku, kolejne w 2014. Obecnie FTI zatrudnia w Poznaniu blisko 800 pracowników. Oba poznańskie biura wspierają operacyjnie Franklin Templeton Investments na świecie świadcząc szeroki zakres usług w dziedzinach takich jak: Customer Operations, Corporate Finance, Sales and Business Support, Technology, Project Management, Global Marketing Support,  Investment Services: Global Trade Services, Corporate Actions, Fund Accounting oraz wiele innych.  

Skrócony wstęp

Poszukujemy otwartej i ambitnej osoby na stanowisko Analityka, posiadającej wiedzę z zakresu rynków i instrumentów finansowych do pracy w młodym i dynamicznym zespole zajmującym się zarządzaniem depozytem zabezpieczającym i transakcjami na instrumentach pochodnych. Codzienne obowiązki wymagają od analityków współpracy z największymi bankami inwestycyjnymi na świecie oraz koordynacji pracy z licznymi departamentami wewnętrznymi.

Nazwa stanowiska

Analityk w zespole Derivatives & FX Support

Miejsce pracy

Poznań

Kod referencyjny (jeśli dotyczy)

816178

Obowiązki

 • Zarządzanie depozytem zabezpieczającym.
 • Rozliczanie transakcji walutowych poprzez współpracę z podmiotami, z którymi zawarto transakcje.
 • Rozliczanie okresowych przepływów pieniężnych wynikających z otwartych transakcji na instrumentach pochodnych.
 • Monitorowanie portfeli funduszy inwestycyjnych, ich ekspozycji na ryzyko, wartości oraz odzwierciedlanie transakcji w systemach księgowych i transakcyjnych.
 • Analiza danych i przygotowywanie raportów dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi, wewnętrznych departamentów oraz przełożonych.
 • Odpowiadanie na pytania interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz rozwiązywanie problemów związanych z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji.
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym poprzez usprawnianie istniejących procesów oraz proponowanie efektywnych rozwiązań. Eskalacja potencjalnych problemów operacyjnych, raportowanie ich przyczyn i trendów przełożonym.

Wymagania

Idealny kandydat:

 • Posługuje się zaawansowanym językiem angielskim w mowie i w piśmie.
 • Jest absolwentem lub studentem ostatniego roku kierunków ekonomicznych oraz może pochwalić się aktywnościami pozaakademickimi (konkursy, szkolenia, certyfikaty, organizacje itp.),certyfikat ACCA mile widziany.
 • Posiada wiedzę z zakresu funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych. Rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy działania rynków finansowych.
 • Potrafi efektywnie wykorzystywać pakiet MS Office w codziennej pracy (w szczególności Excel).
 • Cechuje go otwartość, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Posiada umiejętności analityczne oraz zdolność do wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów.

Oferujemy

 • Pracę w dużej i stabilnej firmie o globalnym zasięgu,
 • Współpracę z osobami z różnych kultur w międzynarodowym środowisku,
 • Udział w międzynarodowych projektach,
 • Możliwość wykorzystywania języków obcych w codziennej pracy,
 • Bogaty pakiet socjalny: ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie grupowe, Programy: Employee Assistance, Staff Investment, karta Multisport,
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej instytucji finansowej.

Dodatkowe informacje

Aplikacje można składać wchodząc na stronę:

https://fti.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=816178

Wszystkie oferty pracy dostępne są pod adresem: http://www.franklintempletoncareers.com

Klauzula GIODO

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

05-04-2017