ACCA

Dyrektor Zarządzający Pionem Finansowym

Dyrektor Zarządzający Pionem Finansowym

Warszawa

 

 • Kreowanie strategii finansowej banku oraz nadzór nad jej realizacją, planowanie
   i realizacja budżetu rocznego oraz długoterminowych planów finansowych
 • Definiowanie KPI i wskaźników operacyjnych oceny efektywności banku
 • Określanie kierunków strategii dla Pionu Finansowego oraz zatwierdzanie procesów i narzędzi w obszarach: kontrolingu, raportowania, rachunkowości zarządczej i podatkowej
 • Nadzór nad płynnością i sprawozdawczością finansową oraz podatkami
 • Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i organizacyjnego oraz nadzór nad działaniami audytorów w powierzonym obszarze
 • Dostarczanie informacji finansowych oraz zarządczych niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji, przygotowywanie raportów, zestawień oraz analiz finansowych i biznesowych na potrzeby Zarządu i banku
 • Nadzorowanie pracy Departamentów: Kontrolingu, Rachunkowości oraz Centrum Kompetencji Raportowania (zarządzanie kilkudziesięcioosobowym zespołem) oraz współpraca z Dyrektorami w celu zapewnienia i poprawy efektywności biznesowej, optymalizacji procesów oraz struktury w podległym obszarze
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi w tym audytorami, instytucjami nadzoru finansowego, bankami i innymi instytucjami

 

 • Minimum 7 lat doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia) dodatkowym atutem będą kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów/zarządzania: CIMA, ACCA, MBA
 • Znajomość przepisów podatkowych, standardów raportowania, bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru kontrolingu, rachunkowości i finansów
 • Doświadczenie w usprawnianiu procesów wewnątrz organizacji, implementacji nowych narzędzi kontrolingowych oraz doświadczenie w zarządzaniu zmianą
 • Umiejętność podejmowania strategicznych decyzji w zmieniających się warunkach przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi finansowych
 • Silna orientacja biznesowa, terminowość w realizowaniu zadań, rozwinięte zdolności analityczne i umiejętność łączenia faktów
 • Wysoko rozwinięte kompetencje menedżerskie przede wszystkim w zakresie przywództwa, motywowania, angażowania w cele i zadania, delegowania odpowiedzialności
 • Wysoki poziom zaangażowania
 • Biegła znajomość języka angielskiego

 

 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych 

 

  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4025f0a3ee6444ed8baceccf30ff14b7

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

06-11-2017