ACCA

Ekspert ds. wycen

Nazwa stanowiska

Ekspert ds. Wycen

Miejsce pracy

Warszawa

Kod referencyjny (jeśli dotyczy)

 

Obowiązki

 • Przeprowadzanie weryfikacji wyceny instrumentów kapitałowych w portfelu Banku (akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne)
 • Weryfikacja założeń modeli wyceny instrumentów kapitałowych oraz proponowanie rekomendacji w zakresie ich zmiany
 • Proponowanie rozwiązań w zakresie metod wyceny instrumentów kapitałowych, przesłanek utraty wartości oraz metod kalkulacji utraty wartości
 • Kalkulacja wartości godziwej, wartości odzyskiwalnej, odpisów z tytułu utraty wartości w zakresie instrumentów kapitałowych
 • Opracowywanie dokumentacji z przeprowadzonych weryfikacji wycen instrumentów kapitałowych
 • Przygotowywanie propozycji metod pomiaru ryzyka instrumentów kapitałowych
 • Przygotowywanie materiałów na Komitet Finansowy Banku w zakresie decyzji odnośnie utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości
 •  

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii lub metod ilościowych w ekonomii
 • Minimum 3 - letni staż pracy w audycie, doradztwie finansowym/transakcyjnym, ewentualnie w instytucjach finansowych
 • Biegła znajomość metod wyceny instrumentów kapitałowych
 • Doświadczenie w budowie modeli finansowych
 • Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności MSSF
 • Znajomość kodeksu spółek handlowych
 • Preferowane posiadanie kwalifikacji ACCA, tytułu biegłego rewidenta, licencji doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA (lub w trakcie ubiegania się z udokumentowanym znaczącym stopniem zaawansowania)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum na poziomie C1), w tym znajomość języka biznesowego oraz pojęć rachunkowych
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres i zdolność pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność oraz otwartość na współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Banku
 •  

Oferujemy

 • Przyjazne środowisko pracy
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, pracowniczy fundusz emerytalny)
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

 

Dodatkowe informacje, sposób aplikowania etc.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1d4b183bd9734d2f8d60ad17abc86188

Klauzula GIODO

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

03-11-2017