ACCA

Ekspert w Biurze Inwestycji Kapitałowych

Ekspert w Biurze Inwestycji Kapitałowych

Warszawa

 

 • Ocena i analiza projektów inwestycyjnych
 • Wykonywanie kompleksowego nadzoru nad zaangażowaniami kapitałowymi banku
 • Wycena instrumentów finansowych rynku niepublicznego (w tym akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych) dla potrzeb ujęcia w księgach banku
 • Wycena akcji i udziałów spółek kapitałowych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielanego finansowania dłużnego
 • Sporządzanie raportów i analiz na potrzeby banku, w szczególności analiz portfelowych w ramach monitoringu inwestorskiego pod kątem identyfikacji oceny przesłanek i dowodów utraty wartości instrumentów kapitałowych
 • Udział w tworzeniu modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych
 • Analiza fundamentalna, w tym: analiza makroekonomiczna, analiza sektorowa, analiza finansowa na potrzeby projektów inwestycyjnych
 • Bieżąca współpraca z komórkami merytorycznymi banku (ryzyko finansowe, rachunkowość, sprzedaż, dział prawny, komórka poręczeń i gwarancji)

 

 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii lub metod ilościowych w ekonomii
 • Minimum 3 - letni staż pracy w audycie, doradztwie finansowym/transakcyjnym, ewentualnie w instytucjach finansowych
 • Znajomość rynku nieruchomości
 • Znajomość kodeksu spółek handlowych
 • Preferowane posiadanie  licencji doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA lub ACCA (lub w trakcie ubiegania się z udokumentowanym znaczącym stopniem zaawansowania)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum na poziomie C1)
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres i zdolność pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność oraz otwartość na współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi banku
 •  

 

 • Przyjazne środowisko pracy
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, pracowniczy fundusz emerytalny)
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=441b0bb573a94005aa27e654fd899481

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

06-11-2017