ACCA

Młodszy Kontroler Finansowy

Numer referencyjny:

1/KF/2014

Nazwa firmy:

YAWAL S.A.

Stanowisko:

Młodszy Kontroler Finansowy

Cele stanowiska: 

Wspomaganie kontrolera finansowego przy terminowym dostarczaniu wymaganych i użytecznych finansowych informacji zarządczych.

Wymagania:

 • Niezbędne wykształcenie: wyższe ekonomiczne.
 • Wymagane doświadczenie: w księgowości lub kontrolingu, w sporządzaniu analiz finansowych (min. 1 rok).
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu Office, w tym głównie programów Excel i Power Point,
 • bardzo dobre umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie przygotowanych analiz finansowych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości,
 • mile widziana będzie umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości,
 • znajomość procesów produkcyjnych będzie dodatkowym atutem,
 • Kwalifikacja ACCA (rozpoczęta lub ukończona) będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska pracy:

Zadania główne:

 • Przygotowanie danych do miesięcznego sprawozdania finansowego.
 • Współpraca z kontrolerem finansowym przy koordynacji prac związanych z przygotowaniem budżetu.
 • Analiza struktury przychodów i kosztów.
 • Bieżąca analiza odchyleń od budżetu.
 • Analiza realizacji wskaźników monitorujących działanie poszczególnych działów spółki
 • Przygotowanie analiz na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Przygotowanie analiz wynikających w bieżących potrzeb

Pracownik jest odpowiedzialny za:

 • terminowe dostarczanie finansowych informacji zarządczych,
 • sporządzanie rzetelnych i prawdziwych analiz finansowych,
 • opracowanie i stosowanie systemu kontroli finansowej,
 • opracowanie projekcji finansowych,
 • współpracę z kontrolerem finansowym przy sporządzaniu analiz wymaganych przez Zarząd i Radę Nadzorczą

Pracownik jest uprawniony do:

 • wglądu w aktualny budżet spółki
 • wglądu w sporządzone dotychczas analizy finansowe 
 • wglądu we wszystkie dokumenty finansowo-księgowe (poza tajnymi),
 • wglądu we wszystkie systemy finansowo-księgowe,
 • otrzymywania dodatkowych informacji i wyjaśnień ze wszystkich działów.

Miejsce pracy:

YAWAL S.A.

42-523 Dąbrowa Górnicza

ul. Koksownicza 9

Kontakt:

Sławomir Siarka

s.siarka@yawal.com

tel. 734 167 378

08-12-2014