ACCA

Dyrektor Finansowy Roku

DFR_1

 

Cykl Kongresów Dyrektorów Finansowych oraz Konkurs "Dyrektor Finansowy Roku" są inicjatywą niekomercyjną, powstałą we współpracy Stowarzyszenia ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Grupy Euler Hermes – wiodącego ubezpieczyciela należności handlowych, jednego z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności, a także najbardziej opiniotwórczego ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita.

 

Misją Konkursu "Dyrektor Finansowy Roku" jest wyróżnianie i promowanie osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, w szczególności tych, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy. Głównym celem pięciu Kongresów Dyrektorów Finansowych towarzyszących Konkursowi jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji merytorycznej dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. Jest to największe tego typu wydarzenie organizowane dla dyrektorów finansowych w Polsce. 

 

Laureatów Konkursu w dwóch kategoriach: „Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm” (kryterium: obrót firmy do 200 mln zł. lub zatrudnienie do 250 osób) oraz „Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw” (kryterium: obrót powyżej 200 mln zł. lub zatrudnienie powyżej 250 osób) wybiera Kapituła niezależnych ekspertów - osób zaufania publicznego na podstawie ankiet nadesłanych przez uczestników. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje firma audytorska Grant Thornton.

 

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji wraz z datami Kongresów Regionalnych są dostępne na stronie accapolska.pl. Zapraszamy również do odwiedzenia strony Konkursu: www.dyrektorfinansowyroku.pl.