Cel – zwiększenie reprezentacji kobiet we władzach spółek