Pokolenie 20-latków jest niezbędne do przeprowadzenia rewolucji technologicznej