Jako kierownik zespołu zwracam uwagę czy kandydat ma w swoim portfolio dyplom ACCA