Rekrutacja do zawodu biegłego rewidenta rozpoczęta!