Ogłoszenie wyborów do Rady Członków ACCA w Polsce

Ogłoszenie wyborów do Rady Członków ACCA w Polsce

Jednym z najważniejszych zadań biura ACCA w Polsce jest współpraca z członkami i przedstawicielami członków – przede wszystkim Radą Członków ACCA (Members Panel) w Polsce. Rolą Rady jest reprezentowanie społeczności członków z Polski przed strukturami światowymi ACCA oraz współpraca z biurem krajowym ACCA, w szczególności w zakresie bieżących spraw istotnych dla społeczności członków ACCA w Polsce. Rada doradza także w kwestiach związanych z długoterminową strategią rozwoju organizacji, jak i wzmacnianiem wizerunku i budowaniem reputacji organizacji. Rada włącza się w nasze działania na rzecz członków, angażując swój czas (często po godzinach pracy) i korzystając z zasobów naszego biura.

Dwuletnia kadencja Rady właśnie dobiega końca i nadszedł czas na przeprowadzenie wyborów do nowej Rady Członków ACCA w Polsce.
Dziękujemy wszystkim członkom Rady za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój organizacji i podnoszenie jej prestiżu. Serdecznie zachęcamy do pracy na rzecz ACCA w Polsce - zapraszamy do kandydowania wszystkich członków. Nasza organizacja jest w fazie szybkiego rozwoju, mamy wiele ambitnych celów do osiągnięcia i chcielibyśmy współpracować z członkami gotowymi na nowe wyzwania, które stoją przed nami. Wspólnie będziemy w stanie skuteczniej je osiągnąć! Jednocześnie zależy nam aby Rada była reprezentacją członków ACCA z całej Polski, dlatego szczególnie zachęcamy do kandydowania członków ze wszystkich regionów, w których prowadzimy nasze działania.
Zgodnie z Konstytucją (plik do pobrania również poniżej) ogłaszamy wybory do Rady Członków ACCA w Polsce.
W skład Rady Członków ACCA wejdzie 10 wybranych w wyborach Członków ACCA z Polski. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone podczas Dorocznego Zebrania Członków (Annual General Meeting). które zaplanowaliśmy na 22 czerwca 2017 r. - ACCA Poland Members' Networking Event.
Poniżej harmonogram wyborów do Rady Członków w Polsce:
  • 12.04.2017 r. - 12.05.2017 r. - Zgłaszanie kandydatów do Rady Członków ACCA w Polsce 
  • 15.05.2017 r. - 19.05.2017 r. - Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym
  • 22.05.2017 r. - Ogłoszenie listy kandydatów i rozpoczęcie głosowania
  • 15.06.2017 r. - Zamknięcie głosowania
  • 16.06.2017 r. - Sprawdzenie głosów pod względem formalnym
  • 16.06.2017 r. - Przeliczenie głosów
  • 22.06.2017 r. -  Doroczne Zebranie Członków - ogłoszenie wyników wyborów
Kandydatury należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania również poniżej). Każda z kandydatur musi być poparta przez co najmniej dwóch Członków ACCA oraz zaaprobowana przez samego kandydata. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie, krótką notkę biograficzną oraz informację o powodach kandydowania (plik do pobrania również poniżej) do Rady Członków ACCA w Polsce. Informacje te zostaną wykorzystane do prezentacji kandydatów.
Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: wybory2017@accapolska.pl , lub pocztą tradycyjną na adres: ACCA Polska, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa do 12.05.2017 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia). Wybory do Rady Członków koordynuje Biuro ACCA w Polsce.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Wszystkich członków, którym nieobce są sprawy ACCA do kandydowania do Rady Członków ACCA w Polsce. O kolejnych krokach będziemy informować na bieżąco.
Załączniki

Pobierz wszystkie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA WYBORY 2017.pdf

pdf | 216 KB

Pobierz
FORMULARZ NOTKA BIOGRAFICZNA KANDYDATA WYBORY 2017.docx

docx | 226 KB

Pobierz
ACCA Poland Network Constitution.pdf

pdf | 88,5 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.