Mieszkańcy najbogatszych krajów nie ufają politykom w kwestii podatków