Acca Accelerate Scholarship - rejestracja maj/czerwiec 2018