Startuje ogólnopolski cykl kongresów dyrektorów finansowych oraz XIV edycja konkursu o tytuł "Dyrektora Finansowego Roku"