Paweł Rozkrut FCCA powołany na Członka Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych w LOT