ACCA

ACCA na uczelniach

Ważną aktywnością ACCA jest działalność na rzecz interesu publicznego poprzez bieżący monitoring, rozwój i szerzenie wiedzy na temat najwyższych światowych standardów z zakresu finansów i rachunkowości. W tym celu ACCA współpracuje z najlepszymi szkołami wyższymi i instytucjami publicznymi na całym świecie.

 

Współpraca z uczelniami

Współpracę ACCA z uczelniami umożliwia tzw. proces akredytacji programów studiów. Polega on na porównaniu i  dostosowaniu sylabusów oraz sposobu egazaminowania na uczelni do standardów ACCA. Dzięki temu studenci wybranych kierunków lub specjalności mają zaliczoną część kwalifikacji na podstawie egzaminów zdanych w toku studiów.

Do rozpoczęcia kwalifikacji ACCA nie jest wymagane doświadczenie, dlatego może ona być interesującym uzupełnieniem edukacji dla studentów kierunków finansowych zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji i karierą w finansach i rachunkowości. W tym celu ACCA nawiązuje strategiczną współpracę z czołowymi wyższymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce i wspiera je w procesie akredytacji sylabusów. Dzięki akredytacji studenci mają możliwość studiowania w ramach ścieżek zapewniających im dodatkowe korzyści w procesie uzyskiwania kwalifikacji ACCA.

Więcej w zakładce "Jak akredytować uczelnie"

 

Korzyści z akredytacji

 Korzyści ze studiów na akredytowanych przez ACCA ścieżkach (w zależności od wybranej uczelni)

 - zwolnienie z 5 do 9 spośród 14 egzaminów wymaganych w procesie kwalifikacyjnym ACCA
 - zdobycie dodatkowych dyplomów ACCA wraz z dyplomem ukończenia studiów
 - oszczędność nawet do 4400 zł w postaci zwolnień z opłat ACCA

Szczegóły w zakładce "Akredytowane uczelnie

 

Współpraca z organizacjami studenckimi

Dodatkowo ACCA chętnie angażuje się w życie okołouczelniane i wspiera studentów w pogłębianiu swojej wiedzy ekonomicznej, obejmując swoim merytorycznym patronatem najbardziej wartościowe inicjatywy studenckie z obszaru finansów i rachunkowości. Ponadto w ramach projektu "Akademia ACCA" na wybranych uczelniach ekonomicznych w całej Polsce organizowane są warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków-członków ACCA przybliżające tematykę m.in. audytu, konsultingu, rachunkowości zarządczej czy sprawozdawczości finansowej.

Więcej w zakładce "Projekty studenckie"