ACCA

Jak akredytować uczelnie

Dlaczego warto akredytować uczelnię?

 

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się organizacją non-profit zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości na świecie. Liczy ponad 600 tys. członków i osób na drodze do członkostwa w 180 krajach.

Kwalifikacja zawodowa ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiebiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. To najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zarządzać finansami firm. Kwalifikacja ACCA jest rozpoznawana i uznana na całym świecie przez pracodawców, przez co daje szansę na międzynarodową karierę i sukces zawodowy. W Wielkiej Brytanii ACCA jest organizacją nadającą tytuł biegłego rewidenta.

Celem ACCA jest nie tylko oferowanie najwyższej jakości kwalifikacji zawodowej, ale również dzielenie się wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego. ACCA współpracuje z rządami Państw, regulatorami, uczelniami wyższymi, oraz bierze aktywny udział w pracach najważniejszych na świecie organizacji z obszaru finansów i rachunkowości. 

 

Na czym polega program akredytacji uczelni?

 

Dla najlepszych uczelni na świecie ACCA stworzył program akredytacji, dzięki któremu  studenci wybranych kierunków lub specjalności mają zaliczoną część kwalifikacji na podstawie egzaminów zdanych w toku studiów. Proces akredytacji polega na porównaniu i dostosowaniu sylabusów oraz sposobu egzaminowania na uczelni do standardów ACCA.

Dzięki akredytacji kierunku lub specjalności uczelnie stwarzają studentom zainteresowanym kwalifikacją ACCA możliwość zaliczenia części egzaminów w trakcie studiów i zdobycia jednego z dyplomów ACCA. Proces akredytacji polega na porównaniu programu nauczania i formy egzaminowania. Aby akredytować kierunek/specjalność w ACCA uczelnia zobowiązana jest złożyć:

  • dokument aplikacyjny
  • syllabusy przedmiotów, które uczelnia chce akredytować (na jeden przedmiot ACCA można składać maksymalnie 3 przedmioty akademickie – pokrycie przedmiotów przedstawiane jest w formie tabeli)
  • przykładowe egzaminy

 

Pod poniższym linkiem znajdują się wszystkie syllabusy i przykłady egzaminów (menu z lewej): http://www.accaglobal.com/en/student/acca-qual-student-journey/qual-resource/acca-qualification.html

 

Szczegółowych informacji o procesie akredytacji uczelni wyższych udzielają:
Anna Pinchinat-Miernik (+48 22 509 50 12)
Patrycja Rokicka (+48 22 509 50 18)