ACCA

ACCA Partnerem Merytorycznym I Kongresu GRC w Polsce

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszej edycji Kongresu GRC (2015) w Polsce, która odbędzie się 16 i 17 września 2015 w Warszawie w Hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24.

 

Kongres organizowany jest przez Fundację Edmunda J. Saundersa oraz IIC Chapter Poland. Pierwszy Kongres GRC (2015) w Polsce przygotowany został w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie organizatorów oraz rozwiązania funkcjonujące w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Honorowy Patronat nad I Kongresem objął Dr. Frank Nasuti, Ph.D., CPA, CICA, CFE – Chairman The Institute for Internal Controls – The IIC, a patronat merytoryczny objął Andrzej S. Nartowski, wieloletni Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów oraz m.in. ACCA

 

Celem I Kongresu GRC jest zaprezentowanie jego uczestnikom rozwiązań z zakresu Zarządzania, Ryzyka oraz Zapewnienia Zgodności niezbędnej w każdej organizacji. W trakcie Kongresu uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami i rozwiązaniami w obszarze GRC. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat standardów i wytycznych, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy zdobędą umiejętności związane zarówno z projektowaniem modeli GRC, ale przede wszystkim praktycznych ich zastosowań.

 

Kongres przeznaczony jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, zgodnością, audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną, etyką w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych menedżerów GRC.

 

W trakcie drugiego dnia I Kongresu GRC (2015) odbędzie się seria warsztatów w zakresie Audytu Wewnętrznego, Zarządzania Ryzykiem i Zapobiegania Nadużyciom. Dzięki uczestnictwu licznych przedstawicieli biznesu i administracji publicznej w roli prelegentów, wśród których będą również członkowie ACCA, będziecie mieli Państwo kontakt z praktycznymi rozwiązaniami na gruncie polskim.

 

Wśród uczestników rozlosowane zostaną Vouchery uprawniające do uczestnictwa w jednym z dwóch kultowych szkoleń IIC Chapter Poland, FEJS i PBSG: Certified Risk Manager ISO 31000 i Certified Fraud Auditor BS 10500.

 

Rejestracja oraz dodatkowe informacje na stronie fejs.org.pl/konferencjaGRC.

26-08-2015