ACCA

ACCA Polska Partnerem konferencji „Firma-Idea - Edukacja jako przedmiot obowiązkowy”

slider_nowy

Kierunek studiów nie determinuje już kariery zawodowej i nie jest podstawą aktywności na całe życie. Musimy być gotowi do ciągłego dokształcania, zdobywania nowych umiejętności. Z drugiej strony, kapitał przedsiębiorstwa w XXI wieku stanowią przede wszystkim utalentowani ludzie. Jak zatem zapewnić im optymalne warunki rozwoju? Jak przygotować do funkcjonowania w nowej rzeczywistości pracodawców i uczelnie? Jaki model edukacji można uznać za faktycznie przyszłościowy? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać podczas konferencji „Firma-Idea - Edukacja jako przedmiot obowiązkowy”, której Partnerem została ACCA Polska.

 

– Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniem edukacji. Nie tylko biegłych rewidentów, ale też przedstawicieli przedsiębiorstw dbających o kształcenie swoich pracowników, firm szkoleniowych czy uczelni, a także rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć realia rynku pracy, w jakich funkcjonować będą ich dzieci – mówi Ewa Sowińska, zastępca prezesa PIBR.

– Już dziś kierunek studiów nie determinuje kariery zawodowej, nie jest podstawą aktywności na całe życie. To już nie działa, o czym przekonujemy podczas seminariów organizowanych w ramach Open Eyes Economy Summit – dodaje Ewa Sowińska.

 

Spotkanie uświetnią wystąpienia i dyskusje zaproszonych ekspertów:

  • Prof. Jerzy Hausner, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przybliży koncepcję „uniwersytetu-idei”, bardzo potrzebnego biznesowi dopełnienia „firmy-idei”. Nie tylko jego zdaniem kluczowe jest ciągłe dokształcanie, zdobywanie nowych umiejętności, elastyczność i gotowość na zmiany.
  • Najważniejszemu składnikowi kapitału przedsiębiorstwa przyjrzy się prof. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To, że są nim utalentowani ludzie, najlepiej widać przy sprzedaży przedsiębiorstwa. Wartość transakcji zależy nie tylko od wyceny bilansowej, ale w dużej mierze od posiadanych przez firmę wartości niematerialnych, w tym kapitału ludzkiego.
  • O tym, jak pracodawcy, pracownicy i uczelnie mogą przygotować się do nowej rzeczywistości, opowie prof. Tomasz Szlendak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Robert Krool, doświadczony mentor i mówca, przedstawi kompetencje XXI wieku, podkreślając rolę wyróżników osobistych, takich jak inicjatywa, wytrwałość, umiejętność adaptacji, przywództwo, ciekawość czy świadomość kulturowo-społeczna.
  • O edukacji w biznesowej praktyce będą dyskutować prof. Marek Wierzbowski, radca prawny i nauczyciel akademicki, Anna Grosiak, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Siemens, Leszek Zieliński, prezes Jobman Group, Paweł Tyszer, dyrektor Centrum Edukacji PIBR, oraz dr Barbara Stepnowska, dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej.

 

Warszawska konferencja odbędzie się 26 października 2017 r. w hotelu Blu Radisson Sobieski i stanowi kontynuację tegorocznych spotkań z cyklu „Firma-Idea”, zorganizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów: 22 marca w Gdańsku („Firma-Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”) oraz 19 września w Bydgoszczy („Wartości niematerialne w rozwoju firmy”).

– Chcemy łączyć środowiska biznesu i nauki, by pomóc rozwinąć się społeczeństwu innowacyjnemu. W szerszej zaś perspektywie, zgodnie z misją PIBR, budujemy w ten sposób bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce – mówi Ewa Sowińska.

Serdecznie zapraszamy na konferencję!

20-10-2017