ACCA

ACCA wprowadza innowacje do swojej kwalifikacji, przyczyniając się do kształtowania finansów jutra

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) wykonuje milowy krok naprzód w kształtowaniu rachunkowości jutra ogłaszając wprowadzenie przełomowych innowacji w kwalifikacji na poziomie "Professional", które stanowią odpowiedź na strategiczne wyzwania, jakie niesie za sobą innowacyjna gospodarka XXI wieku.

 

Nowy, przełomowy projekt kwalifikacji ACCA powstał w oparciu o przeprowadzony na szeroką skalę dwuletni przegląd i konsultacje z członkami ACCA, pracodawcami i instytucjami organizującymi szkolenia.

Helen Brand OBE, prezes ACCA, mówi: "Przełomowe zmiany wprowadzone do kwalifikacji ACCA umożliwiają studentom zdobycie umiejętności strategicznego i perspektywicznego myślenia, a także zaawansowanych kompetencji niezbędnych dzisiejszym finansistom, którzy będą kształtować przyszłość światowego biznesu.

Nasza kwalifikacja jest gwarancją umiejętności i kompetencji, jakich oczekuje się od profesjonalnych finansistów w XXI wieku. Zachowujemy najwyższe standardy w zakresie umiejętności technicznych, kwestii etycznych i przygotowania zawodowego, dzięki którym kwalifikacja ACCA uznawana jest za międzynarodowy standard w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania. Przygotowując ofertę zarówno na potrzeby nowych rynków, jak i tam, gdzie ACCA wypracowała sobie już silną pozycję, przyjmujemy za priorytety rygorystyczność i istotność kwalifikacji."

 

Zmiany w najwyższym poziomie kwalifikacji ACCA obejmują nowe egzaminy "Strategic Professional", które zastąpią dotychczasowe egzaminy na poziomie "Professional" we wrześniu 2018 r., a także nowy moduł "Ethics and Professional Skills", który zostanie wprowadzony w październiku 2017 r.

Zmiany poszerzają i pogłębiają zakres kwalifikacji, kładąc większy nacisk na możliwości zatrudnienia i praktycznego zastosowania podstawowych umiejętności w nowoczesnym środowisku pracy. Obejmują one:

  • Strategic Business Leader - innowacyjny egzamin oparty o studium przypadku i realistyczny scenariusz biznesowy. Pozwala on studentom zdobyć umiejętności i fachową wiedzę techniczną wymagane w świecie współczesnego biznesu, gdzie decyzje podejmuje się, ocenia i sprawnie komunikuje innym członkom organizacji.
  • Strategic Business Reporting - nowy egzamin umożliwiający studentom zapoznanie się z szerszym kontekstem sprawozdawczości finansowej i biznesowej, umożliwiający im zdobycie niezbędnych umiejętności w zakresie informowania i wyjaśniania interesariuszom konsekwencji poszczególnych transakcji, a także sprawozdawczości.
  • Moduł Ethics and Professional Skills – zmodyfikowany moduł dotyczący kwestii etycznych, który ACCA, jako pierwsza organizacja zrzeszająca finansistów, zaoferowała swoim studentom w 2008 r. Umożliwia zdobycie profesjonalnych umiejętności niezbędnych w nowoczesnym środowisku pracy.

Poza powyższymi zmianami, ACCA oferuje pierwsze na świecie studia magisterskie zintegrowane z profesjonalną kwalifikacją w zakresie finansów i rachunkowości, organizowane we współpracy z University of London. Dzięki temu wyjątkowego rozwiązaniu studenci mogą uczęszczać na studia magisterskie, a jednocześnie zaliczać egzaminy Strategic Professional, lub zdobyć tytuł magistra po uzyskaniu kwalifikacji ACCA.

 

Helen Brand dodaje, że ta nowa orientacja kwalifikacji ACCA jest ważnym krokiem naprzód dla rachunkowości: "Wprowadzane innowacje dowodzą, że nasza kwalifikacja ewoluuje, odzwierciedlając zmiany w zakresie roli specjalistów w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania w XXI wieku. Coraz częściej wymaga się od nich udowodnienia, że są zdolni do strategicznego i perspektywicznego myślenia, ponieważ powierza się im wysokie stanowiska kierownicze.

Jako organizacja, która cieszy się w branży reputacją innowacyjnego i wizjonerskiego lidera, reagujemy na zmiany opracowując kwalifikację obejmującą kompletny zestaw niezbędnych kompetencji technicznych i etycznych, w połączeniu z umiejętnościami w zakresie strategicznego przywództwa i kompetencjami zawodowymi, dzięki którym studenci staną się pewnymi siebie, inspirującymi dla swoich współpracowników i godnymi zaufania partnerami biznesowymi, spełniając tym samym oczekiwania dzisiejszych pracodawców."

 

Helen Brand podkreśla staranność i rygor, jakimi ACCA wykazała się planując zmiany. Zaznaczyła przy tym, że interesariusze ACCA nadal będą odgrywać istotną rolę w przekazywaniu wiedzy niezbędnej do uzyskania kwalifikacji w przyszłości: "Wnikliwe, drobiazgowe konsultacje i testy, w których przez dwa lata uczestniczyły setki członków ACCA, pracodawców, przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej i studentów z całego świata pomogły nam opracować i wprowadzić w kwalifikacji porywające zmiany.

Uważnie słuchaliśmy nie tylko tego, co pracownicy i pracodawcy mieli do powiedzenia na temat podstawowych umiejętności niezbędnych tu i teraz, ale również poddaliśmy krytycznej analizie prognozy dotyczące tego, co będzie stanowiło istotne atrybuty finansistów w przyszłości, w perspektywie 2020 r. i później. W naszych egzaminach uwzględniliśmy najistotniejsze i najbardziej przyszłościowe umiejętności. Zapewnimy naszym studentom niezbędne wsparcie w procesie zdobywania wiedzy, by pomóc im pomyślnie zaliczać egzaminy i odnieść sukces zawodowy."

 

Helen Brand uważa również, że nacisk na globalny charakter kwalifikacji zapewnia studentom uprzywilejowaną pozycję w nowoczesnym środowisku pracy: "Kwalifikacja ACCA jest jedyną kwalifikacją dla osób zawodowo związanych z finansami i rachunkowością, która łączy perspektywę lokalną z najlepszymi, międzynarodowymi praktykami. Oznacza to, że nasi członkowie są w stanie pracować na najwyższym poziomie w każdej branży i w każdym sektorze. W zglobalizowanym świecie ta unikalna cecha kwalifikacji ACCA zapewnia im realną przewagę, a także stanowi atut z punktu widzenia pracodawcy.

Oznacza to również, że możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia członków i interesariuszy, dzięki czemu nasza kwalifikacja funkcjonuje w nawiązaniu do realnych potrzeb współczesnego środowiska pracy."

 

Dowiedz się więcej, kiedy i jakie zmiany wprowadzone zostaną do kwalifikacji ACCA (strona w języku angielskim).

10-10-2016