ACCA

FAQ Accelerate - wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać :)

Opracowaliśmy zestaw pytań i odpowiedzi na najbardziej popularne pytania związane ze stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP - zachęcamy do lektury naszego FAQ!  

 

1. Czym jest stypendium ACCA Accelerate Scholarship?

Stypendium Accelerate to specjalna oferta wsparcia studentów akademickich w kontynuowaniu zdobywania kwalifikacji ACCA. Stypendium Accelerate oferuje studentom skorzystanie ze znacznej zniżki finansowej na zwolnienia z egzaminów ACCA oraz zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej.

 

2. Kto może skorzystać ze stypendium Accelerate?

Ze stypendium Accelerate skorzystać mogą studenci akademiccy z wybranych roczników, realizujący na studiach Akredytowany Program ACCA. Rejestracja odbywa się na 3. roku studiów licencjackich oraz na 1. roku studiów magisterskich.

W obecnej edycji programu, w maju/czerwcu 2018 r. stypendium Accelerate jest dostępne dla studentów z programów magisterskich oraz wybranych podyplomowych, których wykaz znajduje się TU.

 

3.Jakie są korzyści z programu ACCA Accelerate Scholarship?

Stypendium Accelerate wspiera studentów z Akredytowanych Programów ACCA w kontynuowaniu zdobywania kwalifikacji ACCA jeszcze podczas studiów akademickich.

Korzyści ze stypendium Accelerate to:

 • skorzystanie ze znacznej zniżki na zwolnienia z egzaminów ACCA i zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej – to oszczędność aż do 829 GBP w stosunku do rejestracji w ACCA w standardowym trybie, rocznych opłat i skorzystania ze zwolnień z egzaminów F1-F9,
 • zwiększenie szans na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia i wyższych zarobków - mediana miesięcznego wynagrodzenia studentów w Polsce to 11.200 zł brutto a w przypadku członków ACCA to 19 500 zł brutto (dane z Goldman Recruitment Salary Survey 2017)
 • możliwość połączenia dyplomu renomowanej uczelni ze statusem studenta ACCA, czyli osoby zdobywającej międzynarodową kwalifikację biznesową dla top-finansistów – to doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV oraz skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy i spośród innych absolwentów!
 • dołączenie do międzynarodowego grona studentów ACCA i udział w wydarzeniach organizowanych specjalnie dla nich – wzbogacisz na nich swoje kompetencje i zaczniesz rozwijać swój profesjonalny networking!

 

4.Jak skorzystać ze stypendium Accelerate?

Aby skorzystać ze stypendium Accelerate, należy odebrać z Uczelni zaświadczenie, tzw. List Accelerate, zawierające unikalny kod Accelerate, a następnie zarejestrować się w ACCA w maju/czerwcu 2018 r.  zgodnie z przewodnikiem po rejestracji Accelerate.

 

5. Jak się zarejestrować w ACCA w ramach stypendium Accelerate?

Aby zarejestrować się w ACCA w ramach stypendium Accelerate, należy w wyznaczonym terminie  wypełnić internetowy formularz rejestracyjny:

Rejestracji można dokonać samodzielnie, korzystając z przewodnika po rejestracji Accelerate (do pobrania tu >>)

 

Zachęcamy do zapoznania się na naszej stronie z FAQ dotyczącym rejestracji w ACCA w ramach programu Accelerate >>.

 

6.Co muszę zrobić po ukończeniu studiów, aby zachować warunki stypendium Accelerate?

Najpóźniej 12 miesięcy* od ukończenia studiów musisz:

 • dostarczyć ACCA dyplom i suplement do dyplomu potwierdzające ukończenie studiów (w wersji elektronicznej, w języku angielskim).

*obowiązujący Cię termin znajdziesz w Liście Accelerate – zaświadczeniu wydawanym przez Twoją Uczelnię.

  

7.Jakie będą konsekwencje, jeśli w wyznaczonym terminie nie dostarczę ACCA dyplomu i suplementu do dyplomu?

Brak tych dokumentów spowoduje cofnięcie zwolnień z egzaminów ACCA.

 

8.Kiedy będę mógł zdawać dalsze egzaminy obowiązujące w ACCA?

Już od momentu zarejestrowania się jako student ACCA Accelerate możesz zapisywać się i zdawać dalsze egzaminy w ACCA. 

 

9.Jakie opłaty wiążą się ze skorzystania ze stypendium Accelerate?

Rejestrując się w ACCA w ramach stypendium  Accelerate ponosisz jednorazowy koszt opłaty rejestracyjnej w wysokości £79, a od ukończenia studiów, koszt rocznej składki w ACCA (w 2018 r. w wysokości £97). Studenci Accelerate są zwolnieni z pierwszej składki rocznej w ACCA do momentu.

Po ukończeniu studiów dostarczysz ACCA dyplom i suplement do dyplomu - będzie to podstawą do potwierdzanie zwolnień z egzaminów ACCA. Za każde z nich będzie Cię obowiązywała opłata w wysokości £10 (a więc max. £90, jeśli Twój Akredytowany Program upoważnia Cię do zwolnień z egzaminów F1-F9).  

 

10.Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji w ACCA w ramach stypendium Accelerate?

Do rejestracji Accelerate potrzebne są następujące dokumenty w wersji elektronicznej (PDF; JPG; JPEG):

 • List Accelerate odebrany z uczelni (z dziekanatu lub od Koordynatora ACCA),                                    
 • dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport. 

 

11.Kiedy i w jaki sposób można zapłacić opłatę rejestracyjną w wysokości £79?

Opłatę rejestracyjną w wysokości £79 należy uiścić w trakcie rejestracji online w ACCA. Płatności dokonuje się w trybie online, za pomocą karty kredytowej, karty płatniczej albo poprzez system PayPal.

  

12.Rejestruję się w ACCA w ramach stypendium Accelerate samodzielnie. Na co szczególnie zwrócić uwagę w trakcie rejestracji?

Pobierz i skorzystaj z przewodnika po rejestracji online w ACCA w ramach programu Accelerate:

Zwróć szczególną uwagę na:

W oknie Start your career in finance with ACCA wybieracie Apply now. W kolejnym kroku zaznaczacie ACCA QUALIFICATIONS przy Please confirm the course you are applying for oraz Państwa kraj zamieszkania (Poland) I ponownie klikacie na Apply now. Zwracamy  w szczególności uwagę, żeby nie zapomnieć załączyć w trakcie rejestracji skanu/zdjęcia Listu Accelerate (przy entry requirements) oraz nie zapomnieć o wpisaniu Kodu Accelerate (przy registration code).  

 

13.Czy stypendium Accelerate będzie obowiązywało w kolejnych latach?

Tak, stypendium będzie dostępne dla studentów realizujących w kolejnych latach akredytację ACCA na:

 • 3. roku studiów licencjackich,
 • 1. roku studiów magisterskich.

 

14.Jestem w trakcie studiów, jakie zwolnienia będą mi przyznane, jeśli zarejestruję się w ACCA w ramach stypendium Accelerate?

Rejestrując się w ramach stypendium Accelerate przyznane będą wszystkie zwolnienia dostępne na Twoim Akredytowanym Programie ACCA. Będą to tzw. zwolnienia warunkowe, które należy potwierdzić po ukończeniu studiów, dostarczając do ACCA skan dyplomu i suplementu do dyplomu (w języku angielskim). Na tej podstawie przysługujące Ci zwolnienia zostaną potwierdzone na stałe.

 

15.Co się stanie, jeśli nie uda mi się zrealizować na studiach wszystkich akredytowanych przez ACCA przedmiotów?

Po ukończeniu studiów zostaniesz poproszony o dostarczenie do ACCA skanu dyplomu i suplementu do dyplomu (w języku angielskim). Na tej podstawie potwierdzone zostaną zwolnienia, do których uzyskałeś prawo na podstawie zrealizowanych akredytowanych przedmiotów, a cofnięte te, do których nie uda Ci się nabyć prawa w trakcie akredytowanych studiów. „Brakujące” egzaminy ACCA z poziomu Fundamentals można będzie zdać, za standardową opłatą egzaminacyjną, w ramach sesji egzaminacyjnych organizowanych przez ACCA.

 

16. Zarejestrowałem się w ACCA w ramach stypendium Accelerate na studiach licencjackich, obecnie jestem na studiach magisterskich objętych programem Accelerate. Czy i jak mogę skorzystać ze zniżek Accelerate na studiach magisterskich?

Możesz skorzystać ze zniżek na zwolnienia przysługujące Ci na podstawie studiów magisterskich. W tym celu odbierz z Uczelni List Accelerate z kodem Twoich obecnych studiów (magisterskich) i wyślij go mailowo na adres: uczelnie@accapolska.pl. W treści maila podaj swój numer studenta ACCA i krótko opisz, w jakiej sprawie się kontaktujesz.

  

17. Czy będę mógł zrezygnować z Accelerate i/lub ACCA, jeśli zarejestruję na zasadach stypendium Accelerate?

Jeśli z ważnych przyczyn będziesz chciał zrezygnować lub zawiesić bycie studentem ACCA zawsze będziesz miał taką możliwość poprzez kontakt z centralą ACCA (e-mail: students@accaglobal.com)

 • Rezygnacja oznacza, że jeśli kiedykolwiek w przyszłości zechcesz ponownie zostać studentem ACCA, będziesz musiał przejść proces rejestracji od początku i będą Cię obowiązywać standardowe zasady skorzystania ze zwolnień z egzaminów m.in pełna odpłatność.
 • Zawieszenie daje Ci na przyszłość możliwość ponownego uruchomienia konta studenta ACCA:
  • jeśli zawieszenie nastąpi po przesłaniu dyplomu i suplementu do dyplomu, czyli po potwierdzeniu zwolnień z egzaminów ACCA, w obowiązującym Cię terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów -> zachowujesz na przyszłość zwolnienia z egzaminów ACCA przysługujące na podstawie akredytowanych studiów;
  • jeśli zawiesisz konto studenta ACCA przed spełnieniem warunków programu Accelerate stracisz możliwość skorzystania ze zniżek finansowych na zwolnienia z egzaminów ACCA;
  • zawieszenie konta studenta nie wydłuża okresu na spełnienie warunków programu Accelerate, przesłanie dyplomu i suplementu; wciąż obowiązuje Cię data podana w Liście Accelerate.

 

18. Jeśli w maju/czerwcu 2018 r. zarejestruję się w ACCA na zasadach stypendium Accelerate, a po ukończeniu studiów zrezygnuję z kontynuacji programu, będę musiał opłacić zwolnienia z egzaminów ACCA?  

Jeśli zajdzie taka sytuacja będziesz mógł zrezygnować ze stypendium Accelerate oraz statusu studenta ACCA bez konsekwencji finansowych.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?

Zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem:uczelnie@accapolska.pl!

07-02-2018