ACCA

I Europejska Konferencja ACCA „Education to Employment - Partnering Pathways”

I Europejska Konferencja ACCA dotycząca edukacji z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania zatytułowana „Education to Employment – Partnering Pathways” odbędzie się 21 października 2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

Konferencja będzie poświęcona współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, pracodawcami i organizacjami zawodowymi z zakresu finansów i rachunkowości. Temat konferencji dotyczy bezpośrednio rozwoju kształcenia na kierunkach studiów związanych z finansami i rachunkowością pod kątem oczekiwań rynku pracy. Sama konferencja ma zasięg międzynarodowy - dzięki obecności przedstawicieli uczelni z m.in. Ukrainy, Rosji, Turcji, Grecji czy Wielkiej Brytanii konferencja będzie okazją do nawiązania wartościowych relacji i wymiany cennych doświadczeń.

 

Celem konferencji jest trójstronna integracja świata akademickiego, przedstawicieli międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości oraz przedstawicieli globalnych pracodawców.

 

Konferencja ma również na celu zidentyfikowanie obszarów współpracy na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowej w finansach i rachunkowości, jak również promocji zawodu wśród przyszłych pokoleń studentów. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z kształceniem w obszarze finansów i rachunkowości, wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wykorzystaniem badań naukowych i innowacji w procesie nauczania oraz dostosowywania programów studiów i procesu egzaminowania pod kątem oczekiwań rynku pracy i budowania międzynarodowej kariery zawodowej.

 

Konferencja skierowana jest do kadry akademickiej uczelni wyższych z Europy Środkowo-Wschodniej specjalizującej się w obszarze finansów i rachunkowości. W konferencji wezmą także udział przedstawiciele uczelni wyższych z Chin, Irlandii i Wielkiej Brytanii, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami, jak również przedstawiciele międzynarodowych pracodawców oraz organizacji pracujących na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowej  w obszarze finansów i rachunkowości.

 

Zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych do rejestracji na to przełomowe wydarzenie. Więcej informacji dostępnych jest w broszurze i na stronie accaglobal.com, a tu znajduje się formularz rejestracyjny

18-09-2014