ACCA

Konferencja KIBR "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu"

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na bezpłatną ogólnopolską konferencję "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu".

 

Temat tegorocznej, III już edycji wydarzenia to „Odpowiedzialne raportowanie”. Biegli rewidenci dostrzegają rosnącą potrzebę zobiektywizowania oceny działań firm na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują. Społeczna odpowiedzialność biznesu to już nie moda a coraz częściej integralny element strategii przedsiębiorstw. To naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działalności firm w tym zakresie. Tego coraz częściej oczekują interesariusze, zaczyna wymagać rynek. Ma to wyraz w pojawianiu się raportów społecznych i zintegrowanych, gdzie obok danych finansowych przedsiębiorstwa prezentują to, co robią na rzecz innych.

 

Temat jest szczególnie aktualny. Dosłownie przed paroma dniami Parlament Europejski uchwalił dyrektywę, która nakłada na największe spółki europejskie obowiązek uwzględniania w swoim sprawozdaniu rocznym działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności chodzi o kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, ale także poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz ujawniania informacji na temat stosowanej polityki różnorodności w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych. Szacuje się, że obowiązek raportowania obejmie blisko sześć tysięcy firm w Unii. Z badań Komisji Europejskiej wynika, że do tej pory jedynie 6 proc. dużych unijnych spółek dokonuje co roku oficjalnego ujawnienia informacji niefinansowych.

 

W trakcie trzech paneli dyskusyjnych uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytanie jak mierzyć i prezentować działalność CSR. Zastanowią się, czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu jest to obszar do budowy przewagi firmy i podnoszenia jej konkurencyjności. Chcą również porozmawiać o rosnącej roli raportowania działań CSR w komunikacji z otoczeniem firmy. I co równie ważne, zastanowią się, w jakim kierunku zmierza raportowanie. Przyjrzą się trendom w tym zakresie, wspólnie z naszymi panelistami postarają się odpowiedzieć na pytanie co zawierać będzie raport przyszłości. Patronat nad konferencją objęły: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów oraz Polski Instytut Dyrektorów.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj

13-05-2014