ACCA

Rekrutacja do MFAK rozpoczęta!

Rejestruj się na platforma.accapolska.pl!

 

Międzyuczelniane Forum Audytu i Konsultingu to innowacyjny projekt organizowany przez Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW, SKN Biznesu SGH, Koło Naukowe Finansistów i Bankowców SGGW oraz Audytor z Akademii Leona Koźmińskiego.
Główny patronat merytoryczny nad projektem objęła największa na świecie organizacja zrzeszająca najlepszych specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości - ACCA.

 

Od 14 kwietnia startuje druga edycja MFAK. W ramach Forum możecie uczestniczyć w wartościowych wykładach, poszerzyć swoją wiedzę, ale także otrzymać certyfikat sygnowany przez ACCA! Więcej informacji na stronie mfak.pl

 

Harmonogram

Międzyuczelniane Forum Audytu i Konsultingu składa się z czterech części:

 

I etap - rejestracja za pomocą platformy: platforma.accapolska.pl 

 

II etap - 2 wykłady, które odbędą się równolegle na WNE UW oraz SGH.

 

Wykład I - dotyczący konsultingu

14 kwietnia 2014, godz. 18:30, Wydział Nauk Ekonomicznych UW 

15 kwietnia 2014, godz. 19:00, SGH

Wykłady poprowadzi Pan Paweł Suliński - Director, Business Development and Continuous Improvement w firmie Hitachi Data Systems

 

Wykład II - dotyczący audytu

23 kwietnia 2014, godz. 18:30, Wydział Nauk Ekonomicznych UW 

24 kwietnia 2014, godz. 19:00, SGH

Wykłady poprowadzi Pan Cezary Ostrowski - Zastępca CFO i Prokurenta w firmie GK Sygnity

 

III etap - test online na platforma.accapolska.pl, dzięki któremu sprawdzicie swoją wiedzę oraz będziecie mieli możliwość porównania wyników na tle innych uczestników. Do kolejnej części zaprosimy osoby z najlepszymi wynikami.

 

IV etap - 3 wykłady zakończone egzaminem, który umożliwia uzyskanie certyfikatu  oraz zdobycie cennych nagród rzeczowych oraz stypendium na dalsze szkolenia w ACCA.

 

Organizatorzy:

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej powstało w 2000 roku i od tamtego czasu jest najaktywniejszą organizacją studencką na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, a od jakiegoś czasu na całym Uniwersytecie Warszawskim. W naszej organizacji działało już kilkuset studentów i udało się nam zrealizować wiele projektów, które umożliwiły studentom z naszego środowiska zdobycie nowej wiedzy oraz rozwinięcie swoich umiejętności. Wytworzony potencjał ciągle rozwijamy i realizujemy kolejne, ciekawe przedsięwzięcia.
Misją Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW jest przede wszystkim działalność na rzecz środowiska studenckiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki, a także innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego oraz akademickich ośrodków ekonomicznych. Działalność w Kole podejmują najaktywniejsi studenci naszego Wydziału, którzy poprzez pracę w organizacji wspomagają transfer wiedzy pomiędzy uczelnią i instytucjami istotnymi dla funkcjonowania gospodarki. Nasza organizacja umożliwia studentom spotkanie się z profesjonalistami i ekspertami w swoich dziedzinach wiedzy.Uczestnictwo w działaniach Koła umożliwia rozwój umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy w grupie oraz bezpośrednią styczność z instytucjami, z którymi organizacja współpracuje. Nasi członkowie uczestniczą w konferencjach i konkursach organizowanych przez inne koła naukowe z całej Polski, a także reprezentują Wydział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

Koło Naukowe Finansistów i Bankowców powstało w 2006 roku przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Po krótkiej przerwie w działalności zostało reaktywowane w 2011 r. Od tego czasu nadal pracujemy nad doskonaleniem organizacji jak i nas samych. Dzięki naszym wysiłkom w przeciągu roku udało nam się zostać najbardziej aktywnym i najpopularniejszym kołem naukowym naszego Wydziału.

Koło skupia studentów, którzy chcą wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów oraz rozwijać własne zainteresowania. Członkostwo w Kole to doskonała okazja do aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni, a także możliwość własnego rozwoju w sposób zindywidualizowany, zgodny z zainteresowaniami.
Przedmiotem naszych zainteresowań są szeroko pojęte finanse począwszy od finansów przedsiębiorstw, bankowości przez rachunkowość, audyt po giełdę. Zatem każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Nie zamykamy się na ciekawe propozycje, ani na nowych członków, jednak stawiamy na aktywność i zaangażowanie naszych członków w działalność KNFiB.
Naszym celem jest stać się „łącznikiem” pomiędzy światem biznesu a światem studenta. Pragniemy pokazać prawdziwe oblicze świata finansów, ukazać świat biznesu od strony praktycznej dlatego tak ważne są dla nas spotkania z praktykami.
Realizując cele wykorzystujemy pomysły członków i sympatyków Koła, organizujemy zarówno zajęcia teoretyczne i praktyczne. Do współpracy przy projektach zapraszamy zarówno dydaktyków jak i praktyków. Swoją wiedzę poszerzamy uczestnicząc w konferencjach oraz realizując projekty.
Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. Marian Podstawka.

Studenckie Koło Naukowe Biznesu to grupa młodych i ambitnych osób, które już od początku studiów pragną zdobywać doświadczenie oraz mieć kontakt z biznesem.

Zrzeszamy laureatów i finalistów Olimpiady Przedsiębiorczości oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy zajmowali czołowe miejsca na liście rekrutacyjnej. W naszym Kole jest ponad 80 silnie zaangażowanych osób. Członkowie naszego Koła mają szeroki wachlarz zainteresowań. Nie ograniczamy się tylko do jednej branży czy tematu. Wierzymy, że interdyscyplinarny rozwój pozwoli nam na osiąganie satysfakcji z nauki i projektów.
Naszymi opiekunami są Prodziekan dr Piotr Wachowiak oraz mgr Bartosz Majewski z Katedry Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej.
Współpracujemy m.in. z: KRUK, Mennica Polska, Multibank, Mars Polska, Bank Pekao KGHM, Toyota, CD Projekt, BRE Bank S.A., Bank Pocztowy, GPW w Warszawie, AB Digital World.

Koło Naukowe Audytor powstało w 2013 roku. Tworzą je studenci, których głównymcelem jest poszerzanie praktycznych umiejętności z wybranych zagadnień dziedziny biznesu. Aby zapewnić wysoką jakość rozwoju, koło organizuje tematyczne spotkania z praktykami, mające na celu nabywanie przydatnej wiedzy i doskonalenie umiejętności z określonej tematyki. „Audytor” współpracuje ponadto z różnymi organizacjami m.in. Ernst & Young czy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
Misją „Audytora” jest przede wszystkim umożliwienie studentom rozwijania ich zainteresowań na konkretny temat ze świata biznesu, po to, aby zdobytą praktyczną wiedzę i umiejętności, mogli wykorzystać w przyszłości.

10-04-2014