ACCA

Rekrutacja do zawodu biegłego rewidenta rozpoczęta!

Komisja Egzaminacyjna Polskiej Izby Biegłych Rewidentów otwiera postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 25 sierpnia 2017 r. Nie czekaj do ostatniej chwili!

 

Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, należy wypełnić elektroniczne zgłoszenie dostępne na stronie PIBR oraz uiścić opłatę wstępną w wysokości 800 zł. Tych, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania, czeka dziesięć pisemnych egzaminów (od podstaw teorii rachunkowości przez prawo podatkowe po analizę sprawozdań finansowych) oraz praktyka i aplikacja. 

 

Na końcu tej drogi, po egzaminie dyplomowym, czeka jeden z najważniejszych tytułów zawodowych, jaki może uzyskać specjalista z sektora księgowo-finansowego w Polsce i jedyny dający uprawnienia do badania i podpisywania sprawozdań finansowych w Polsce. Biegli rewidenci pracują nie tylko jako audytorzy, ale ich rola, podobnie jak dyrektorów finansowych, kontrolerów i księgowych bez przerwy się poszerza. Spośród najlepszych finansistów rekrutowani są menedżerowie finansowi średniego i wyższego szczebla, odpowiadają za bezpieczeństwo i rozwój firm. Warto też pamiętać, że biegły rewident to w coraz większym stopniu doradca, który może wspierać firmę w dostępie do kapitału, doradztwie podatkowym, przygotowaniu sprawozdania czy przeglądzie rachunkowości.

 

Zachęcamy wszystkich studentów i członków ACCA do uzyskiwania kolejnego tytułu zawodowego! Więcej szczegółów i wszystkie potrzebne formularze dostępne są na stronie PIBR w zakładce KANDYDACI: www.pibr.org.pl/pl/kandydaci

11-08-2017