ACCA

Skończyłeś akredytowane studia ACCA? Zrób następny krok na drodze do członkostwa!

Egzaminy ACCA na pewno nie należą do egzaminów łatwych - potrzeba czasu na naukę, dyscypliny do systematycznego rozwijania kompetencji, motywacji do ćwiczenia egzaminacyjnych case'ów. 

Jak jednak wynika z obserwacji ACCA, najlepsze wyniki z egzaminów ACCA uzyskiwane są przez studentów Accelerate (czyli korzystających ze znacznej liczby zwolnień z egzaminów "F") w ciągu 12 miesięcy od ukończenia akredytowanych studiów!

Zapoznaj się z zestawieniem bezpłatnych study resources oraz oferty Akredytowanych Firm Szkoleniowych (ALP), przeznaczonych dla studentów przygotowujących się do najbliższej sesji egzaminacyjnej – pamiętaj, że zapisy standard na egzaminy w marcu trwają do 30 stycznia!

 

 

Przypominamy również, że w 2018 r. zostaną wprowadzone w życie ważne zmiany w egzaminach ACCA : 

1) na poziomie Fundamentals: w czerwcu 2018 egzaminy F5, F7, F8, F9 staną się egzaminami Session CBE, czyli zdawanymi wyłącznie w formie komputerowej, w ramach sesji ACCA (dowiedz się więcej >>);

2) na poziomie Professional: we wrześniu 2018 nowy egzamin Strategic Business Leader (SBL) zastąpi dwa obecne egzaminy P1 i P3;

  • osoby, które przed sesją wrzesień 2018r. zaliczą oba egzaminy, otrzymają zaliczenie nowego egzaminu SBL;
  • osoby, które do tego czasu będą miały zaliczony tylko jeden z egzaminów, P1 lub P3, „stracą go”
    i będą musiały podejść do nowego egzaminu SBL;
  • jeśli nie zdawałeś jeszcze żadnego z tych egzaminów, rekomendowane jest podchodzenie w sesji marzec i czerwiec 2018 do egzaminu P2 i/lub wybranych egzaminów opcjonalnych (P4-P7).

 Dowiedz się więcej, o zmianach w egzaminach na poziomie Professional >>

 

16-01-2018