ACCA

Studia podyplomowe z akredytacją ACCA

Wyróżnij się na rynku pracy dzięki połączeniu studiów podyplomowych na renomowanej uczelni z prestiżową, międzynarodową kwalifikacją ACCA!

1-acca-mapka-studia-podyplomowe-lip-2018

 

Połącz akredytowane studia podyplomowe z biznesową kwalifikacją ACCA i zyskaj:

 • zwolnienia z odpowiednich egzaminów ACCA na poziomach Applied Knowledge (dawne F1 – F3) oraz Applied Skills (dawne F4 – F9);
 • stypendium ACCA Accelerate Scholarship w formie atrakcyjnej zniżki na opłaty w ACCA;
 • oficjalny dyplom ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business po zdaniu dwóch wybranych egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module

 
Pełna lista uczelni oferujących akredytowane studia podyplomowe uprawniające do zwolnień z egzaminów ACCA na poziomie Applied Knowledge oraz Applied Skills:
 

GDAŃSK

Uniwersytet Gdański

Wydział Zarządzania

 • Studia podyplomowe „Rachunkowość ACCA”
 • Zwolnienia z egzaminów ACCA z  poziomów “Applied Knowledge” oraz “Applied Skills” (dawne F1-F9)
 • Część przedmiotów realizowana jest w języku angielskim
 • Tryb 4-semestralny (start od semestru zimowego 2018-2019)
 • Możliwość jednoczesnego zdobycia Advanced Diploma in Accounting and Business (po zdaniu dwóch wybranych egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module)
 • Strona WWW 
 • Kontakt: prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska, e-mail: arleta.szadziewska@ug.edu.pl

      Katedra Rachunkowości, e-mail: rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl 

 

KATOWICE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 • Studia podyplomowe „Rachunkowość – ścieżka ACCA”
 • Zwolnienia z egzaminów ACCA z  poziomów “Applied Knowledge” oraz “Applied Skills” (dawne F1-F9)
 • Tryb 3-semestralny (dla osób po kierunkach innych niż „Finanse i Rachunkowość”) lub  2-semestralny (dla osób po kierunku „Finanse i Rachunkowość” oraz kierunkach pokrewnych)
 • Możliwość jednoczesnego zdobycia Advanced Diploma in Accounting and Business (po zdaniu dwóch wybranych egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module)
 • Strona WWW
 • Kontakt: dr Iwona Kumor, e-mail: iwona.kumor@ue.katowice.pl, podyplomowe@ue.katowice.pl

  

KRAKÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Finansów i Prawa

 • Studia podyplomowe „Rachunkowość Finansowa UEK-ACCA”
 • Zwolnienia z egzaminów ACCA z  poziomów “Applied Knowledge” oraz “Applied Skills” (dawne F1-F9)
 • Tryb 3-semestralny (dla osób po kierunkach innych niż „Finanse i Rachunkowość”) lub 2-semestralny (dla osób po kierunku „Finanse i Rachunkowość”  oraz kierunkach pokrewnych
 • Możliwość jednoczesnego zdobycia Advanced Diploma in Accounting and Business (po zdaniu dwóch wybranych egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module)
 • Strona WWW
 • Kontakt: dr hab. Katarzyna Świetla, e-mail: kswietla@uek.krakow.pl

      mgr Anna Mazurczak-Mąka, e-mail: anna.mazurczak@uek.krakow.pl

      mgr Monika Turek-Radwan, e-mail:  turekm@uek.krakow.pl

  

POZNAŃ

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Zarządzania

 • Studia podyplomowe „Accounting and Financial Management - Basic Level” (dla osób po kierunkach innych niż „Finanse i Rachunkowość”)
 • Studia podyplomowe „Accounting and Financial Management – Advanced Level” (dla osób po kierunku „Finanse i Rachunkowość” oraz pokrewnych)
 • Zwolnienia z egzaminów ACCA z  poziomów F1 – F4 (w przypadku studiów „Basic Level”) lub z poziomów F5 – F9 (w przypadku studiów „Advanced Level”)
 • Możliwość jednoczesnego zdobycia Advanced Diploma in Accounting and Business (podczas studiów „Advanced Level”) (po zdaniu dwóch wybranych egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module)
 • Część przedmiotów realizowana jest w języku angielskim
 • Tryb 2-semestralny
 • Strony WWW: dla studiów „Basic” oraz dla studiów „Advanced”
 • Kontakt: dr Małgorzata Czerny, e-mail: malgorzata.czerny@ue.poznan.pl

      Katedra Rachunkowości, e-mail: katrach@ue.poznan.pl

 

SOPOT

Sopocka Szkoła Wyższa

 • Studia podyplomowe „Finanse i Rachunkowość ACCA”
 • Zwolnienia z egzaminów ACCA z  poziomów “Applied Knowledge” oraz “Applied Skills” (dawne F1-F9)
 • Część przedmiotów realizowana jest w języku angielskim
 • Tryb 4-semestralny
 • Możliwość jednoczesnego zdobycia Advanced Diploma in Accounting and Business (po zdaniu dwóch wybranych egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module)
 • Strona WWW 
 • Kontakt: Biuro studiów podyplomowych SSW, e-mail: amachaj@ssw.sopot.pl

 

WARSZAWA

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

 • Studia podyplomowe “Postgraduate Studies in Accounting and Finance”
 • Zwolnienia z egzaminów ACCA z  poziomów “Applied Knowledge” oraz części egzaminów z poziomu “Applied Skills” (dawne F5, F7 i F9)
 • Część przedmiotów realizowana jest w języku angielskim
 • Tryb 3-semestralny
 • Możliwość jednoczesnego zdobycia: Advanced Diploma in GBS oraz Advanced Diploma in Accounting and Business (po zdaniu dwóch wybranych egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module)
 • Strona WWW
 • Kontakt: e-mail: accounting-finance@business.edu.pl

 

Akademia Finansów i Biznesu VISTULA

 • Studia podyplomowe “Finanse i Rachunkowość - specjalność ACCA”
 • Zwolnienia z egzaminów ACCA z  poziomów “Applied Knowledge” oraz części egzaminów z poziomu “Applied Skills” (dawne F6, F7 i F9)
 • Tryb 2-semestralny
 • Możliwość jednoczesnego zdobycia Advanced Diploma in Accounting and Business (po zdaniu dwóch wybranych egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module)
 • Strona WWW
 • Kontakt: dr hab. Mirosław Bojańczyk, e-mail: m.bojanczyk@vistula.edu.pl, studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 

ŁÓDŹ

Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania

 • Studia podyplomowe z akredytacją ACCA „Postgraduate Studies in Finance and Accounting”
 • Zwolnienia z egzaminów ACCA z  poziomów  F1-F7
 • Program realizowany jest w języku polskim, dwa przedmioty realizowane są w języku angielskim
 • Tryb 2-semestralny
 • Strona www
 • Kontakt: Kierownik studiówdr Ewelina Zarzycka, ACCA, tel. 42 635 52 72, e-mail: ezarzycka@uni.lodz.pl. Sekretariat studiów i rekrutacja: Marta Jasińska, 90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 114, tel. 42 635 62 57,e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

WROCŁAW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 • Studia podyplomowe „Finanse i Rachunkowość (ACCA)”
 • Zwolnienia z egzaminów ACCA z  poziomów “Applied Knowledge” oraz “Applied Skills” (dawne F1-F9)
 • Część przedmiotów realizowana jest w języku angielskim
 • Tryb 2-semestralny
 • Możliwość jednoczesnego zdobycia Advanced Diploma in Accounting and Business (po zdaniu dwóch wybranych egzaminów z poziomu Applied Skills w sesjach ACCA oraz ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module)
 • Strona WWW
 • Kontakt: dr inż. Michał Biernacki, e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl,

      Centrum Kształcenia Ustawicznego, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

19-06-2017