ACCA

Jak zostać członkiem ACCA

Aby zostać członkiem ACCA należy łącznie spełnić 3 poniższe warunki:

1. Zaliczenie 13 spośród 15 egzaminów (9 na poziomie Fundamentals oraz 4 z 6 na poziomie Strategic Professional).

2. Wykazanie się trzyletnim doświadczeniem na stanowisku związanym z finansami i rachunkowością oraz zdobyciem 9 kluczowych kompetencji zawodowych.

3. Zaliczenie modułu z etyki oraz profesjonalnych umiejętności biznesowych (Ethics and Professional Skills module) w formie szkolenia i testu on-line.

 

EGZAMINY

Zdanie wszystkich egzaminów zajmuje średnio od 2,5 do 3 lat. Egzaminy podzielone są na dwa poziomy: Fundamentals (9 egzaminów) oraz Strategic Professional (6 egzaminów). Należy zaliczyć 13 spośród 15 dostępnych egzaminów – wszystkie 9 na poziomie Fundamentals oraz wybrane 4 na poziomie Strategic Professional.

Studenci uczelni wyższych oraz biegli rewidenci mogą liczyć na zwolnienia z części egzaminów z poziomu Fundamentals. Szczegółowe informacje oraz pełna lista przysługujących zwolnień dostępna jest w zakładce "Zwolnienia z egzaminów ACCA".

 

ETYKA

Etyka jest jedną z kluczowych wartości dla ACCA. Wszyscy absolwenci ACCA winni kierować się zasadami etyki w swoim życiu zawodowym. W tym celu ACCA opracowała specjalne narzędzie, które pozwala zrozumieć, na czym polega profesjonalna i etyczna postawa w biznesie.

 

DOŚWIADCZENIE

Aby zostać członkiem ACCA należy potwierdzić minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z finansami i rachunkowością (praktykę można zdobywać przed, w trakcie bądź po zdaniu wszystkich egzaminów), oraz wykazać się posiadaniem określonych kompetencji zawodowych.

ACCA zidentyfikowało 9 kluczowych kompetencji, których posiadanie potwierdza zdobycie dogłębnej wiedzy praktycznej z zakresu finansów i rachunkowości oraz pracę według najwyższych standardów jakościowych. 5 kompetencji jest uniwersalnych i obowiązkowych, a 4 są wybierane z listy 15 kompetencji kierunkowych z takich obszarów, jak m.in. raportowanie, audyt, podatki, zarządzanie finansami czy rachunkowość zarządcza.

Ich potwierdzenie odbywa się w toku współpracy z Practical Experience Supervisor'em w miejscu zatrudnienia kandydata i na podstawie jego ewaluacji. Cały proces jest zarządzany online w ramach profilu na stronie myACCA w zakładce "My Experience".