ACCA

Festina lente - Witold Kramarz

Witold Kramarz

 

W kolejnej odsłonie cyklu "Moja droga do ACCA" na nasze pytania odpowiedział Witold Kramarz FCCA, Dyrektor Finansowy w DB Breweries Ltd (część Grupy Heineken) w Nowej Zelandii, Dyrektor w radach nadzorczych: Barworks Hospitality Group, Drinkworks Pty Limited (Australia), The Associated Bottlers Co Ltd, DBSIB JV.

 

Jak wyglądał początek Pana kariery?  

Już na początku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zdecydowałem, że będę rozwijał moją karierę w obszarze finansów. W związku z tym, obrałem kierunek Rachunkowość a później Bankowość i już w trakcie studiów zainteresowałem się kwalifikacjami ACCA.

Karierę zawodową zacząłem w Grupie Żywiec w dziale Finansów, w ramach programu rozwoju kadry menadżerskiej „ Warzelnia Talentów”.

  

Co skłoniło Pana do wyboru ACCA?

Po rozpoczęciu pracy szukałem możliwości dalszego kształcenia. Program ACCA oferował możliwość zdobycia wiedzy nie tylko w obszarze rachunkowości, ale również szeroko rozumianych finansów i zarządzania firmą. Dodatkowo ACCA był i jest cenioną marką w świecie finansów i jest potwierdzeniem kompetencji uznawanym przez większość pracodawców.

 

Jakie ma Pan wspomnienia z egzaminów - czy miał Pan jakąś taktykę na przygotowania i same egzaminy?

Każdy egzamin, oprócz gruntownej wiedzy, wymaga perfekcyjnego zarządzania czasem i koncentracji. Poszczególne przedmioty wymagają innego sposobu przygotowania do egzaminu. Wspomnienia mam jak najbardziej korzystne, zwłaszcza jeżeli chodzi o wiedzę, która zostaje po egzaminie. 

 

Co wg Pana było kluczem do Pana sukcesu w finansach? 

Obecnie kluczem do sukcesu w karierze, w każdym obszarze, jest otwartość na zmiany i umiejętność szybkiej adaptacji. Zwłaszcza finanse w ciągu ostatnich kilku dekad przeszły olbrzymią transformację, napędzaną rozwojem technologii i dynamiką biznesu. Zmiany w obszarze finansów są odzwierciedlane w programie studiów ACCA, z coraz większym naciskiem na budowanie strategii i zarządzanie biznesem. Również  po ukończeniu studiów, proces CPD wymaga ciągłego kształcenia i nadążania za zmianami.

Bardzo istotnym czynnikiem sukcesu w karierze jest silne przywództwo, zarówno w kontekście przewodzenia i inspirowania innych oraz bycia inspirowanym i przewodzonym. W mojej karierze miałem szczęście i pracowałem z silnymi liderami, od których wiele się nauczyłem i teraz zarządzając dużymi zespołami również inspiruję i pomagam innym w rozwijaniu ich karier.

 

W czym wyraża się dla Pana jakość wynikająca z bycia członkiem ACCA? 

Bycie członkiem ACCA to nie tylko przywilej, ale i obowiązek do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i zapewnienia wysokich standardów etycznych w biznesie.

 

A co sprawia, że nadal chce Pan nim być i angażować się w społeczność?

Niebywałą jakością jest dla mnie fakt, że ACCA jest organizacją o globalnym zasięgu. W kilku krajach, w których pracowałem angażowałem się w społeczność ACCA, co bardzo pomogło mi w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i w wymianie doświadczeń. W ostatnim czasie bardzo ucieszyło mnie podpisanie strategicznej umowy partnerskiej pomiędzy ACCA a CA ANZ (stowarzyszeniem skupiającym specjalistów z zakresu rachunkowości w Australii i Nowej Zelandii).

 

Jakie zmiany zaobserwował Pan przez lata zdobywania kwalifikacji i bycia członkiem - w obrębie organizacji, społeczności i Ciebie samego?

ACCA ciągle dostosowuje swój program do zmieniających się wymagań, a w ostatnich latach poszerza możliwości kontynuacji edukacji poprzez rozwój programu CPD. Obecnie zdobywam kwalifikacje MBA,  na Oxford Brookes University, który współpracuje z organizacją ACCA. 

Dziękuję za rozmowę!